9 kwietnia, 2022

Komunikacja między mężczyzną a kobietą. Ubrani w oficjalne stroje. Siedzą na kanapie i dyskutują. Mężczyzna wytyka coś kobiecie.

Komunikacja jest czymś, czego doświadczamy na co dzień. Jest to tak naturalna czynność, iż często nie zastanawiamy się nad mechanizmami zachodzącymi pomiędzy rozmówcami. Podczas rozmowy możemy dawać upust emocjom, informować, ale także manipulować. Lista jest otwarta i nie sposób wymienić zwięźle wszystkich możliwych konfiguracji.

Ale czy zastanawiałeś(aś) się kiedyś, dlaczego nikt Cię nie słucha? Dlaczego Twoje słowa są odbierane w inny sposób niż ten oczekiwany?

Informacja zwrotna (feedback/ komunikat zwrotny) obejmuje wszystkie otaczające nas informacje. Polega ona na otrzymaniu odpowiedzi, reakcji lub informacji od odbiorcy wiadomości i jest to sposób komunikowania nadawcy, które obszary wymagają poprawy.

FUKO – czego nie wiemy o komunikacji? 

Komunikacja kreuje nasz wizerunek w oczach odbiorcy, a także w dużym stopniu wpływa na tworzące się relacje międzyludzkie. Wciąż powstaje wiele strategii, technik i sposobów sprawnego komunikowania się. Jedną z nich jest metoda FUKO. Często wiąże się ją z asertywnością, gdyż w sposób świadomy dąży do zakomunikowania współrozmówcy naszych oczekiwań czy wątpliwości. 

 

Fakty, uczucia, konsekwencje, oczekiwania

Strategia FUKO jest pomocna nie tylko w sferze prywatnej, ale także zawodowej. Często utożsamia się ją ze sposobem na „grzeczną” i konstruktywną krytykę wobec czegoś, co nas rozczarowało bądź nie było wystarczająco zadowalające. 

Strategia FUKO składa się z czterech następujących po sobie etapów. Każdy z nich jest ze sobą w pewien sposób powiązany. Dokładne przeanalizowanie tego procesu pozwoli zrozumieć nas samych jako inicjatorów komunikacji. Umożliwi ono także wpływ na odbiorcę w taki sposób, aby uświadomił sobie sytuację, z jaką się do niego zwracasz. 

Chcąc przeanalizować swoje dotychczasowe sposoby komunikacji, warto skupić się na czterech poniższych punktach:

  • Fakty – etap ten skupia się na konkretnych, obiektywnych wydarzeniach, obejmuje przekazanie sprecyzowanych informacji dotyczące danej sytuacji. Kluczowe jest to, że przy wskazywaniu faktów, należy rzeczowo i bez koloryzowania podawać dokładne zjawiska np. Obiecałeś, że pożyczysz mi dzisiaj Twój samochód.
  • Uczucia/ustosunkowanie się – na tym etapie skoncentruj się na emocjach, jakie towarzyszą Ci w związku z faktami. Staraj się używać komunikatów typu Ja”, aby podkreślić nasz stan, jednocześnie nie wprawiając w zakłopotanie rozmówcy np. Jestem rozczarowana i zawiedziona tym, że nie dotrzymałeś obietnicy.
  • Konsekwencje – zobrazuj konsekwencje, skutki wynikające z dwóch wcześniejszych etapów, np. utrata zaufania wobec współrozmówcy oraz problemy z pracodawcą w związku z niedotarciem do pracy. 
  • Oczekiwania – przedstaw swoje oczekiwania wobec współrozmówcy do zrealizowania w przyszłości np. Liczę, że w przyszłości poinformujesz mnie wcześniej o tym, że nie będziesz w stanie wywiązać się z obietnicy. 

Zalety stosowania strategii FUKO

Dlaczego udzielanie informacji zwrotnej jest tak ważne? Jakie korzyści możesz uzyskać stosując metodę FUKO w codziennej komunikacji? O tym poniżej!

  • Skuteczne rozwiązywanie problemów

Informacja zwrotna stanowi fundament rozwiązywania problemów i jest jedną z kluczowych cech tego rodzaju komunikacji. W ten sposób obie strony mogą zrozumieć swoje stanowiska i wspólnie dojść do porozumienia.

  • Pozwala na ciągłe doskonalenie

Feedback dostarcza nadawcy informacji na temat przekazywanej przez niego wiadomości. To z kolei pomaga w identyfikacji obszarów wymagających poprawy i wdrażania pozyttywnych zmian.

  • Daje możliwość wyrażenia opinii

Z uwagi na to, iż zarówno nadawca i odbiorca są czynnymi uczestnikami komunikacji, każdy z nich może wyrazić swoje zdanie, rozterki, wątpliwości itd.

  • Skuteczna komunikacja

Dwukierunkowa komunikacja umożliwia prawidłowe przekazywanie wiadomości. Przyczynia się to do wymiernych efektów i korzyści ze współpracy w przyszłości.

  • Lepsze zrozumienie

Informacja zwrotna umożliwia lepsze zrozumienie perspektywy i opinii odbiorcy. W ten sposób nadawca może podejmować bardziej świadome decyzje co do kolejnych działań

  • Zdrowe relacje

Przeważnie jednokierunkowa komunikacja nie jest wystarczająca do budowania pozytywnych relacji. Niezależnie czy mamy na myśli miejsce pracy, szkołę, relacje towarzyskie. Dlatego komunikacja dwukierunkowa z wykorzystaniem strategii FUKO odgrywa istotną rolę w kontaktach międzyludzkich.

 

Podsumowanie

Często, gdy ktoś nas zawiedzie albo rozczaruje, zapominamy o konstruktywnej rozmowie na temat dominujących w nas uczuć. Strategia FUKO jest o tyle ciekawa, że uwzględnia w sobie także oczekiwania i konsekwencje w dłuższej perspektywie. Opisywana technika stymuluje też po części naszego współrozmówcę oraz w gruntowny sposób pozwala na „uchwycenie” Twojego stanowiska. 

Autorka: Angelika Kotowicz 

Korekta: Paulina Rzeszutek

 

Źródła:

1. A. Jankowska, Metoda FUKO. Jak udzielać informacji zwrotnej i motywować handlowców?, https://www.annajankowska.pl/metoda-fuko/ 

2. FUKO, czyli zacznij od rozmowy, Strona internetowa psycholog-pisze.pl,  https://psycholog-pisze.pl/fuko-czyli-zacznij-od-rozmowy/ 

3. Metoda FUKO czyli poprawnie przekazywany feedback, Strona internetowa ifirma.pl, https://www.ifirma.pl/blog/metoda-fuko-czyli-poprawnie-przekazany-feedback.html