Strefa dla firm

Jesteśmy Stowarzyszeniem skupiających młodych ludzi, którzy chcą pomagać innym, ale również podnosić swoje kwalifikacje na rynku pracy. Mamy na swoim koncie wiele przeprowadzonych projektów: międzynarodowe wymiany młodzieżowe, szkolenia, wirtualne gry, projekty charytatywne itd. Obecnie mocno rozwijamy projekt e-wolontariatu – dzięki temu zrzeszamy ludzi z wielu miejsc w Polsce. Jeśli interesuje Cię rozwój CSR w Twojej firmie lub rozpoczęcie programu wolontariatu pracowniczego, to dobrze trafiliście!

Wolontariat pracowniczy - co to jest?

Wolontariat pracowniczy opiera się na dobrowolnym, nieodpłatnym przekazywaniu swojej wiedzy i doświadczenia w celu podnoszenia kompetencji osób zainteresowanych samorozwojem, a zgromadzonych wokół rozmaitych inicjatyw np. w organizacji pozarządowej.

Tzw. WOLONTARIAT BIZNESU  ma pomóc w umacnianiu wizerunku przedsiębiorców, a co za tym idzie w umacnianiu więzi społecznych oraz rozwoju społeczności lokalnych.

Korzyści wynikające z rozpoczęcia programu wolontariatu pracowniczego nie ograniczają się do pozytywnego odbioru firmy wśród pracowników i  obecnych klientów oraz rozwijania kompetencji miękkich wśród pracowników. Daje to szansę na rozpromowanie działalności wśród młodych odbiorców oraz pozyskanie nowych pracowników/partnerów/klientów.

Dlaczego MY chcemy podjąć współpracę z firmami zewnętrznymi?

Włączając młodzież i osoby dorosłe w działania wolontaryjne w naszej organizacji kierujemy się zasadą “bierz i dawaj”. Stąd program zapewnia i wspiera wszystkie działania, które mają na celu poprawę lub zdobycie doświadczenia, kompetencji i umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Dzięki dualnemu rozwojowi nasi wolontariusze mogą nie tylko rozwijać aktywność społeczną i realizować własne projekty, ale również wspierać swoją ścieżkę zawodową i wejść na rynek z konkretnym bagażem doświadczeń i umiejętności. Dzięki temu stają się lepszymi i konkurencyjnymi pracownikami na rynku pracy w Polsce i za granicą.

W jaki sposób możesz rozwijać wolontariat pracowniczy w firmie?

  • wsparcie naszych działań lokalnych na terenie województwa łódzkiego
  • prowadzenie szkoleń lub warsztatów
  • udział w lokalnych warsztatach, seminariach i konferencjach
  • przygotowanie/udostępnienie webinaru, który będzie wzmacniał wiedzę i kompetencje naszych wolontariuszy
  • przygotowanie szkoleń odnośnie wymagań na rynku pracy i rekrutacji w Państwa firmie
  • konsultacje i poradnictwo w zakresie wykorzystania narzędzi biznesowych w III sektorze

Nasi wolontariusze pochodzą z różnych części kraju, przebywają również poza granicami Polski. Zapewniając inkluzywność naszych działań preferujemy współpracę ONLINE, co daje też większą elastyczność dla obu stron. Chcielibyśmy, aby jak największa liczba osób mogła skorzystać z Państwa wiedzy i poradnictwa.

Projekty dla młodzieży, które obecnie realizujemy w różnych częściach kraju

Masz pytania?

Email: wolontariat@levelupngo.com

Anna Szyszkowska – koordynator ds. współpracy z firmami