19 sierpnia, 2021

grupa ludzi podczas pracy nad projektem, rozwój soft skills

Kiedy przychodzi czas poszukiwania pracy, najczęściej stawiamy na swoje umiejętności zawodowe i doświadczenie w branży. Są to bardzo ważne punkty dla pracodawcy, jednak czy posiadanie wysokich kwalifikacji jest stuprocentową przepustką do otrzymania wymarzonego stanowiska? Niekoniecznie, albowiem w grę wchodzą jeszcze tak zwane soft skills, czyli umiejętności miękkie. Co więcej, według badania przeprowadzonego przez Wonderlic, 93% ankietowanych pracodawców zadeklarowało, że soft skills kandydata są ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o jego zatrudnieniu.

Czym są soft skills?

Na początku wytłumaczymy sobie pojęcie soft skills. Są to umiejętności miękkie, które pomagają wykonywać obowiązki zawodowe i odnoszą się do zdolności społecznych danej osoby. Koncentrują się na jej zachowaniu i sposobie radzenia sobie w relacjach interpersonalnych, a nie na kompetencjach twardych, związanych z konkretną branżą czy stanowiskiem.  Są one niezbędne nie tylko w pracy, ale i w życiu codziennym człowieka.

Po trzecie soft skills są pomocne w sytuacjach stresu, napięcia w pracy, komunikacji z klientami oraz współpracownikami czy organizacji własnej pracy itd. Pracodawcy doceniają pracowników, którzy potrafią nie tylko bez zarzutu spełniać swoje obowiązki zawodowe. Równie istotne jest utrzymywanie pozytywnego klimatu w pracy, łagodzenie konfliktów, rozwiązywanie problemów, aniżeli ich stwarzanie.

Co wchodzi w skład soft skills?

Możemy wyróżnić kilka kategorii kompetencji miękkich:

Nawyki komunikacji

 • Umiejętność niedopuszczenia i rozwiązania konfliktowych sytuacji;
 • Płynne formułowanie swoich myśli ustnie i w pisemnej formie;
 • Umiejętne korzystanie z niewerbalnej komunikacji, słuchanie i rozumienie swego rozmówcy.

 

Self-management

Są to nawyki związane z samoorganizacją:

 • Zarządzanie czasem (punktualność, dotrzymanie terminów);
 • Branie odpowiedzialności za swoje zachowanie i działania;
 • Umiejętność stawiania i osiągania celów;
 • Umiejętność planowania i przestrzegania go;
 • Radzenie sobie ze stresem, adaptacja do nowych sytuacji oraz warunków pracy.

 

Nawyki efektywnego myślenia

 • Kreatywność;
 • Zdolność do analizy sytuacji i oferowania właściwego rozwiązania;
 • Wymyślenie i stosowanie niestandardowych podejść do różnych problemów;
 • Zdolność szybkiego odnajdywania potrzebnych informacji i prawidłowe ich wykorzystanie.

 

Zdolności przywódcze

 • Umiejętność podejmowania szybkich i właściwych decyzji;
 • Zdolność do motywowania i inspirowania innych;
 • Umiejętność efektywnego rozdzielania obowiązków między sobą i innymi współpracownikami;
 • Zdolność do szybkiego i skutecznego rozwiązywania trudnych sytuacji.

Powyższe zdolności przywódcze są ważne również dla zwykłego pracownika. Pracodawcom potrzebni są ludzie potrafiący zebrać wokół siebie innych, motywować ich do działania i wspierać.

Co zrobić, by rozwinąć soft skills? 

Wyżej wymienione kompetencje są doceniane przez pracodawców u kandydatów na różne stanowiska pracy. Zatem jak należy rozwijać soft skills?

 1. Zacznij od obserwacji swojej osoby w celu ustalenia swoich umiejętności i znalezienia słabych stron.
 2. Poddaj analizie doświadczenie z poprzednich miejsc pracy i prześledź, z czym radziłeś(aś) sobie najlepiej. Jeżeli starasz się o pierwszą pracę, warto zwrócić uwagę na okres studiów lub edukacji szkolnej, bo tam również stykamy się z różnymi wyzwaniami.
 3. Warto pomyśleć nad tym, jakie kompetencje miękkie są najważniejsze w Twojej przyszłej pracy i zająć się ich rozwojem. Korzystając z Internetu, możesz uzyskać wiele wartościowych porad i wskazówek. Ważne jest, aby zwracać uwagę na rozwój kompetencji miękkich na wszystkich etapach poszukiwania pracy i doskonalić je nawet po znalezieniu wymarzonej posady.

Oprócz soft skills coraz więcej znaczenia nabierają kompetencje cyfrowe. Dlatego też warto poszukiwać sposobów, aby poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie. Jednym z nich jest projekt Digital Age, który poprzez organizację warsztatów o piśmienności cyfrowej, gry integracyjne, wymianę doświadczeń, umożliwia młodym osobom rozwój.

Dlatego uzbrój się w cierpliwość i działaj! ☺

Autor: Nataliia Shapoval

Korekta: Ania Jazdon

Źródła:

1. https://4brain.ru/blog/soft-skills-dlja-trudoustrojstva/

2. https://teamowi.pl/rozmowa-o-prace/jakie-kompetencje-miekkie-cenia-wspolczesni-pracodawcy/