logo projektu digital age

Digital Age

Tematem przewodnim projektu są kompetencje cyfrowe oraz tzw. piśmienność cyfrowa. Pandemia COVID-19 spowodowała masowe przejścia na zdalny lub hybrydowy tryb pracy – pomimo, że wiele cyfrowych programów i usług jest używanych na bardzo szeroką skalę, ponad 15% młodzieży w Unii Europejskiej mierzy się z trudnościami w posługiwaniu się nimi. Rzutuje to z kolei na umiejętności rozwiązywania problemów, trudności w nauce, a później także na konkurencyjność na rynku pracy. Projekt ma na celu przybliżenie, jaki wpływ ma piśmienność cyfrowa na różne aspekty życia społecznego, a także podniesienie kompetencji uczestników w używaniu narzędzi cyfrowych w pracy i poza nią.

Numer referencyjny projektu:

2022-1-LT02-KA152-YOU-000052971

Czas trwania projektu:

01-10-2022 – 30-09-2024

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • prezentacje oraz warsztaty nt. piśmienności cyfrowej
  • zajęcia podnoszące kompetencje cyfrowe
  • przeprowadzenie niewielkiego badania nt. piśmienności cyfrowej wśród młodych ludzi i omówienie jego wyników
  • gry integracyjne, team buildingowe
  • wieczorki międzykulturowe

Co robimy podczas projektu:

  • wymieniamy się doświadczeniami w używaniu różnych narzędzi cyfrowych, dzielimy się wskazówkami, jak je lepiej wykorzystywać
  • poznajemy lepiej temat wykluczenia cyfrowego oraz jego skali
  • dowiadujemy się, jak bardzo kompetencje cyfrowe różnią się u młodych ludzi w zależności od kraju
  • dzielimy się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z młodzieżą z naszych lokalnych społeczności

 

Do projektu zaangażowani są:

Logo partnera Neribota Ateitis

Neribota-ateitis

Wilno

Litwa (lider)

Logo partnera World of change

Stowarzyszenie World of Change

Valandovo

Macedonia Płn.

Logo partnera Walk Together

Stowarzyszenie Walk Together

Bankya

Bułgaria

logo Stowarzyszenia LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Łódź, Polska

Logo partnera

Kooperatywa społeczna Vedogiovane

Borgomanero

Włochy

Logo partnera Euro education

Euro Education Federation

Craiova

Rumunia

 

Logo partnera Sytev

SYTEV

Kysucké Nové Mesto

Słowacja

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

Źródło dofinansowania:  Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.