10 czerwca, 2024

rozmawiający ze sobą ludzie

O czym pamiętać przy komunikacji?

Rozmowa, dialog, monolog, dyskusja, pogawędka, informowanie, kłótnia. Skuteczna komunikacja stanowi nie oderwalną część ludzkiego życia. Komunikujemy się ze sobą nawzajem językiem mówionym, pisanym, bądź migowym. Każda wymiana komunikatów niesie ze sobą pewien cel. Może to być np. chęć wymiany informacji, chęć nakłonienia kogoś do czegoś (perswazja) lub ekspresji swoich emocji. Wypowiadamy dziennie niezliczenie wiele słów, jednak czy robimy to we właściwy sposób? Czy zdarzyło Ci się kiedyś nie dogadać? Czy słowa, które wypowiedziałeś zostały źle odebrane, a zupełnie nie taki był Twój cel? Poniżej kilka wskazówek na udaną komunikację.

Co wpływa na komunikację?

Mało kto wie, że podczas sytuacji niespójnej, czyli specyficznej, nietypowej w trakcie rozmowy, kiedy „coś nam nie gra” – ludzie zwracają uwagę na słowa w zaledwie 7%. Zatem pomimo naszych dobrych słów, a obojętnej mimice twarzy, nasze słowa tracą ogromnie na wartości. Mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna zdecydowanie przeważa w trakcie rozmowy. Skupiajmy się zatem na mimice naszej twarzy, gestach, ruchach, postawie ciała. Dopasujmy się do sytuacji i naszego rozmówcy. Obserwujmy jak zachowuje się inna osoba i spróbujmy dostroić swoją mowę ciała. 

Na czym polega skuteczna komunikacja?

Jak uniknąć nieporozumień? Słuchanie = Słyszenie? Otóż nie! Słuchanie to najczęściej wykorzystywana umiejętność komunikacyjna. Jest to bardzo ważne. Żeby być dobrym słuchaczem należy : nie przerywać, nie poprawiać mówiącego, nie zajmować się czymś innym w trakcie wypowiedzi rozmówcy, nie używać „kwantyfikatorów” (czyli komunikaty typu : „Nigdy”, „Zawsze”). Celem słuchania jest przede wszystkim dowiadywanie się informacji, ocena & krytyka, a także empatia i zrozumienie innych. Bardzo często zdarza się, że podczas słuchania nie wiemy, nie pamiętamy co do nas mówiono przed chwilą. To normalne. Tak działają nasze funkcje poznawcze. Jednak często wprawia nas to w niezręczną sytuację. Jak się wtedy zachować? Stosuj np. „Parafrazowanie”, czyli odzwierciedlanie poprzez pytanie tego, co zrozumieliśmy np. „Mówisz, że …….”, „Jeśli dobrze rozumiem Twoją wypowiedź to…..”. Innym sposobem jest „Klaryfikowanie”, doprecyzowanie, czyli po prostu zadawanie dodatkowych pytań. „Odzwierciedlenie” również może okazać się pomocne, jest to skupienie się na emocjach rozmówcy np. „Widzę, że ta kwestia Cię denerwuję”, „Czuję, że bardzo się tym przejmujesz”. 

7 zasad efektywnej komunikacji

Podczas rozmów bardzo popularne są błędy i bariery komunikacyjne. Kilka z nich to chociażby : 

1. Uogólnianie („Wszyscy”, „Każdy”, „Ciągle”, „Zawsze”)

2. Etykietkowanie („On jest wredny”, „Ona jest złośliwa”)

3. Myślenie dychotomiczne („Albo……albo….”)

4. Atrybuowanie („Wszystko to moja wina”, „Gdyby nie ja, to….”)

5. Minimalizowanie („Tak, ALE…..”)

6. Nadużywanie imperatywów („Musisz”, „Powinieneś”, „Koniecznie”, „Nie wolno Ci”, „Nie możesz”) 

7. Czytanie w myślach („Przecież wiem, że Filip jest o mnie zazdrosny”, „Doskonale wiem, jak ona się z tym czuje”)

Podsumowanie – o jakich zasadach należy pamiętać przy skutecznej komunikacji?

To zaledwie kilka, z wielu, licznych metod, które mogą okazać się skuteczne i przyczynią się do efektywnej, satysfakcjonującej komunikacji. Należy pamiętać, że ważnym elementem komunikacji jest mowa niewerbalna, informacje zwrotne, aktywne słuchanie oraz otwarty sposób przekazywania informacji.

Ludzie bardzo często nie są świadomi mocy, jaką mają wypowiedziane przez nich słowa z odpowiednią mimiką, gestykulacją. Niekiedy nasz komunikat zostaje zupełnie inaczej odebrany przez odbiorcę, niż tego chcieliśmy. Warto być świadomym powyższych komponentów i wcielać je w życie. Let’s talk! 🙂 

 Zachęcamy do zapoznania się z innym artykułem nt. komunikacji z innymi https://levelupngo.com/efektywna-komunikacja-zinnymi/ 

Jagoda Rumniak

Bibliografia : 

Davis, M., Fanning, P., McKay, M. (2021). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.