14 maja, 2024

dwie kobiety prowadzą ze sobą efektywna komunikację

Rozmowa, dialog, monolog, dyskusja, pogawędka, informowanie, kłótnia. Komunikacja stanowi nieoderwalną część ludzkiego życia. Komunikujemy się ze sobą nawzajem językiem mówionym, pisanym, bądź migowym. Każda wymiana komunikatów niesie ze sobą pewien cel. Może to być np. chęć wymiany informacji, chęć nakłonienia kogoś do czegoś (perswazja) lub ekspresji swoich emocji. Wypowiadamy dziennie niezliczenie wiele słów, jednak czy robimy to we właściwy sposób? Czy zdarzyło Ci się kiedyś nie dogadać? Czy słowa, które wypowiedziałeś zostały źle odebrane, a zupełnie nie taki był Twój cel? Poniżej kilka wskazówek na efektywną  komunikację z innymi. 

Zacznijmy od początku- efektywna komunikacja 

Mało kto wie, że podczas sytuacji niespójnej, czyli specyficznej w trakcie rozmowy, kiedy „coś nam nie gra” – ludzie zwracają uwagę na słowa w zaledwie 7%. Zatem pomimo naszych dobrych słów, a obojętnej mimice twarzy, nasze słowa tracą ogromnie na wartości. Język ciała, czyli komunikacja niewerbalna zdecydowanie przeważa w trakcie rozmowy, dlatego efektywna komunikacja jest wtedy gdy skupiajmy się  na  mimice naszej twarzy, gestach, ruchach, postawie ciała czy tonie głosu.  Dopasujmy się do sytuacji i naszego rozmówcy. Obserwujmy jak zachowuje się inna osoba i spróbujmy dostroić swoją mowę ciała.

Zasady efektywnej komunikacji – słuchanie vs słyszenie

Słuchanie = Słyszenie? Otóż nie! Słuchanie to najczęściej wykorzystywana kompetencja komunikacyjna. Jest to bardzo ważne. Żeby dobrze słuchać czyli być dobrym słuchaczem należy : nie przerywać drugiej stronie,  nie poprawiać mówiącego, nie zajmować się czymś innym w trakcie wypowiedzi rozmówcy, nie używać „kwantyfikatorów” (czyli komunikaty typu : „Nigdy”, „Zawsze”). Celem słuchania jest przede wszystkim dowiadywanie się informacji, ocena & krytyka, a także empatia i zrozumienie innych. Bardzo często zdarza się, że podczas słuchania będąc odbiorcą, nie pamiętamy co do nas mówiono przed chwilą. To normalne. Tak działają nasze funkcje poznawcze. Jednak często wprawia nas to w niezręczną sytuację. Jak się wtedy zachować?

Przydatne zwroty w efektywnym przekazywaniu  komunikatu

Staraj się stosować np. „Parafrazowanie”, czyli odzwierciedlanie poprzez pytanie tego, co zrozumieliśmy np. „Mówisz, że …….”, „Jeśli dobrze rozumiem Twoją wypowiedź to…..”. Innym sposobem jest „Klaryfikowanie”, doprecyzowanie, czyli po prostu zadawanie dodatkowych pytań. „Odzwierciedlenie” również może okazać się pomocne, jest to skupienie się na emocjach rozmówcy np. „Widzę, że ta kwestia Cię denerwuję”, „Czuję, że bardzo się tym przejmujesz”. Oto kilka elementów,  które możemy zaliczyć do zasad efektywnej i wzajemnej  komunikacji  oraz  aktywnego słuchania. 

 Błędy i bariery komunikacyjne- czego nie robić

Podczas rozmów bardzo popularne są błędy i bariery komunikacyjne.  Ważne jest aby podczas przekazywania informacji nie tylko w obszarze biznesowym starać się unikać  barier w komunikacji. O to kilka z nich: 

1. Uogólnianie („Wszyscy”, „Każdy”, „Ciągle”, „Zawsze”)

2. Etykietowanie („On jest wredny”, „Ona jest złośliwa”)

3. Myślenie dychotomiczne („Albo……albo….”)

4. Atrybuowanie („Wszystko to moja wina”, „Gdyby nie ja, to….”)

5. Minimalizowanie („Tak, ALE…..”)

6. Nadużywanie imperatywów („Musisz”, „Powinieneś”, „Koniecznie”, „Nie wolno Ci”, „Nie możesz”) 

7. Czytanie w myślach nadawcy („Przecież wiem, że Filip jest o mnie zazdrosny”, „Doskonale wiem, jak ona się z tym czuje”)

To zaledwie kilka, z wielu, licznych metod, które mogą okazać się skuteczne i przyczynią się do efektywnej, satysfakcjonującej komunikacji nie tylko z bliskimi ale również z pracownikiem. Warto pamiętać, że komunikacja to wymiana myśli, informacji z drugą osobą czy grupą dzięki, której możemy bardziej się poznać i zrozumieć. 

Skuteczna komunikacja interpersonalna – w twoim zasięgu!

Ludzie bardzo często nie są świadomi mocy, jaką mają wypowiedziane przez nich słowa z odpowiednią mimiką, gestykulacją. Niekiedy nasz komunikat werbalny zostaje zupełnie inaczej odebrany przez odbiorcę, niż tego chcieliśmy. Warto być świadomym powyższych komponentów i wcielać je w życie.  Co więcej, zdolności komunikacje są jedną z najważniejszych kompetencji, którą nabywamy już od najmłodszych lat.   Jeśli zainteresowała cię tematyka komunikacji zajrzyj do naszego wpisu związanego ze strategią FUKO i informacją zwrotną, która przydatna jest także w biznesie.  Let’s talk! 🙂 

 

Autor: Jagoda Rumniak

Korekta: Ania Jazdon

Bibliografia : 

Davis, M., Fanning, P., McKay, M. (2021). Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.