The wind of change

The wind of change

The wind of change Projekt „The wind of change” to wsparcie dla mołdawskiego trzeciego sektora w zakresie rozwoju organizacji pozarządowych, które będą angażować i aktywizować młodych ludzi do podejmowania ważnych inicjatyw społecznych. Oprócz przekazania uczestnikom...
Cross border skills exchange

Cross border skills exchange

CROSS BORDER SKILLS EXCHANGE (wymiana Polsko – Ukraińska) Głównym tematem projektu jest wzmocnienie umiejętności cyfrowych i społecznych młodzieży i liderów poprzez wykorzystanie edukacyjnych narzędzi cyfrowych. Wzmacnianie potencjału młodych ludzi , ich...
E-volunteering – key to be active

E-volunteering – key to be active

E-volunteering – key to be active Z powodu pandemii młodzi ludzie napotykają wiele trudności, aby móc poszerzyć swoje umiejętności, kompetencje i doświadczenia zawodowe. Wiele możliwości zostało zamkniętych z powodu ograniczeń, kwarantanny, zamkniętych granic...
Wzmocnienie strategiczne

Wzmocnienie strategiczne

WZMOCNIENIE STRATEGICZNE Główne cele projektu:Wsparcie organizacji działających w III sektorze. Do projektu zostanie zaangażowanych 12 organizacji pozarządowych, których procesy wewnętrzne zostaną usprawnione dzięki pracy z ekspertami. Jesteś organizacją z III sektora...
START 2.0

START 2.0

START 2.0 Rozwijamy się! W ramach projektu “Start 2.0.” LEVEL UP otrzymał pakiet na rozwój działań ekonomicznych, które posłużą wzmocnieniu stabilności finansowej organizacji, a także pomogą w rozwoju nowych ścieżek działań społecznych. Okres trwania projektu...