Logo Narodowy instytut wolności

Okres trwania projektu

sierpień 2023

Razem możemy wiele! Piknik dla wolontariuszy

Projekt zakłada organizację spotkania wolontariuszy z różnych organizacji w formie pikniku przy Stawach Jana w Łodzi. Motywacją do realizacji tego przedsięwzięcia są zmiany zachodzące w środowisku wolontariuszy spowodowane sytuacją na świecie. Wolontariusze w ostatnich latach spotykali się z różnymi sytuacjami kryzysowymi, co pozwoliło im nabyć nowe doświadczenia. Z tego powodu chcielibyśmy umożliwić wolontariuszom spotkanie się, aby wymienili się wiedzą i opowiedzieli o swoich przeżyciach. Pozwoli to na rozwój nie tylko różnych organizacji, ale też samych wolontariuszy. 

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

otwarty piknik dla wolontariuszy

Co robimy podczas projektu:

  • budujemy sieć kontaktów z różnymi organizacjami i wolontariuszami;
  •  wymiana doświadczeń między wolontariuszami;
  •  wymiana wiedzy między wolontariuszami dotycząca radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi;
  • dyskusja na temat wolontariatu
  • dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z innymi organizacjami;
  • dzielimy się dobrymi praktykami w byciu wolontariuszami;
  • rozmawiamy na temat wyzwań stojących przed wolontariatem;
  • dyskutujemy na temat motywacji do bycia wolontariuszami;
  • szukamy nowych rozwiązań dla sytuacji kryzysowych.

 

Logo Narodowy instytut wolności

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności w ramach konkursu „Mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności”.