OUT with burnOUT!

OUT with burnOUT!

OUT with burnOUT! Wypalenie zawodowe jest skutkiem kumulującego się przez długi czas stresu, którego konsekwencje uwidaczniają się w fizjologii, emocjach, relacjach z innymi etc. Jego rezultatem są problemy w komunikacji z otoczeniem, problemy ze zdrowiem, chęć...
Eksperymentarium klimatyczne

Eksperymentarium klimatyczne

Eksperymentarium klimatyczne Podczas projektu realizujemy następujące cele: Tworzymy możliwości do realizacji 6 mikroprojektów w tematyce ekologii, podjętych przez młodzież z wykorzystaniem metod stosowanych w norweskim modelu nauczania w tzw. folkehøgskole, czyli w...
Aktywni w spocie, aktywni w  życiu

Aktywni w spocie, aktywni w życiu

Aktywni w sporcie, aktywni w życiu Celem projektu jest aktywizacja sportowo-społeczna dzieci i młodzieży, budowanie w nich wzorców i postaw zachowań, które będą oddziaływać na ich życie, grupy rówieśniczej i społeczność lokalną. Poprzez pokazanie korzyści z aktywnego,...
ReInventing Sporting Traditions (ReSport)

ReInventing Sporting Traditions (ReSport)

ReInventing Sporting Traditions (ReSport) Czas trwania projektu: 1/01/2021 – 30/06/2022 Projekt ReSport ma na celu unowocześnienie, przekształcenie i ożywienie Europejskich Sportów i Gier Tradycyjnych (ETSG) oraz przystosowanie ich do trendów i wymogów XXI...
E-Wolontariat

E-Wolontariat

E-WOLONTARIAT szansą na aktywność Liczba wolontariuszy Stowarzyszenie Level UP z Łodzi zaprasza na e-wolontariat! Dzięki współpracy z nami możesz rozwijać się w takich obszarach jak: zarządzanie projektami krajowymi i międzynarodowymi, wdrażać pomysły na własne...