Wzmocnienie strategiczne

Wzmocnienie strategiczne

WZMOCNIENIE STRATEGICZNE Główne cele projektu:Wsparcie organizacji działających w III sektorze. Do projektu zostanie zaangażowanych 12 organizacji pozarządowych, których procesy wewnętrzne zostaną usprawnione dzięki pracy z ekspertami. Jesteś organizacją z III sektora...
E-kompetentni wolontariusze

E-kompetentni wolontariusze

E-kompetentni wolontariusze Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych e-wolontariuszy (17-24 l.) z całej Polski, którzy nabędą wiedzę z administrowania/przebudowy stron www na WordPress(4h) oraz nauczą się tworzyć kampanie z Google Ads dla Non-profit(4h). ...
Girls let’s play!

Girls let’s play!

Girls let’s play! W dniach 8-22.10.2020 bierzemy udział w #FootballPeople weeks w ramach FARE network, organizując projekt “Girls let’s play”. W ramach projektu zostaną zorganizowane 4 warsztaty o tematyce asertywności w sporcie. 2 warsztaty będą miały formę...