Try out the volunteer’s glasses

Try out the volunteer’s glasses

Try out the volunteer’s glasses Głównym celem projektu jest zacieśnianie relacji młodzieży litewsko-polskiej poprzez inicjatywy wolontariackie, kształtowanie właściwego stosunku młodych ludzi do wolontariatu oraz promowanie aktywnego wypoczynku. Podczas tego...
E-volunteering simulation

E-volunteering simulation

E-volunteering simulation Celem projektu jest promowanie i poszerzanie wiedzy na temat idei e-wolontariatu wśród młodych ludzi. Projekt będzie realizowany w Valletcie na Malcie. Weźmie w nim udział młodzież w wieku od 18 do 30 roku życia. Każda organizacja partnerska...
STP dla Ukrainy

STP dla Ukrainy

STP dla Ukrainy Jako odpowiedź na agresję Rosji na Ukrainę, Stowarzyszenie LEVEL UP przekaże darowizny dla organizacji z Ukrainy podejmujących działania wspierające ludność cywilną oraz ukraińskich uchodźców. Inicjatywa została podjęta przez Polsko-Amerykańską...
The wind of change

The wind of change

The wind of change Projekt „The wind of change” to wsparcie dla mołdawskiego trzeciego sektora w zakresie rozwoju organizacji pozarządowych, które będą angażować i aktywizować młodych ludzi do podejmowania ważnych inicjatyw społecznych. Oprócz przekazania uczestnikom...
E-volunteering – key to be active

E-volunteering – key to be active

E-volunteering – key to be active Z powodu pandemii młodzi ludzie napotykają wiele trudności, aby móc poszerzyć swoje umiejętności, kompetencje i doświadczenia zawodowe. Wiele możliwości zostało zamkniętych z powodu ograniczeń, kwarantanny, zamkniętych granic...