Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie LEVEL UP zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://levelupngo.com/ .

Data publikacji strony internetowej: . Data ostatniej dużej aktualizacji: .

Status dostępności cyfrowej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak opisu zawartości map znajdujących się na stronach
 • Niektóre elementy mają niewystarczający kontrast. Jeśli chcesz zmienić kontrast na naszej stronie, kliknij żółty przycisk znajdujący się po prawej stronie i następnie wybierz jedną z dostępnych opcji zmiany kontrastu.
 • Nie da się w pełni obsłużyć strony za pomocą klawiatury. Jeżeli masz problem z obsługą strony, skontaktuj się z nami.
 • Pojawiają się nieliczne błędy składni HTML
 • Aby skorzystać w fokusu przy obsłudze strony za pomocą klawiatury, należy kliknąć żółty przycisk znajdujący się po lewej stronie, a następnie ,,Nawiguj klawiaturą”
 • Na stronie występują elementy bez atrybutu identyfikującego
 • Z różnych przyczyn, w nielicznych sytuacjach:
  • może być zaburzona kolejność i hierarchia nagłówków,
  • z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuacje, w których nie została zachowana unikalność tytułów stron
  • niektóre grafiki nie mają opisów alternatywnych

Przygotowanie deklaracji dostępności:

Data sporządzenia deklaracji:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Justyny Panevskiej mailowo – levelup@levelupngo.com lub telefonicznie – +48 661 686 717
W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę na takie działanie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.