Stop plastic, be fantastic!

Stop plastic, be fantastic!

STOP PLASTIC, BE FANTASTIC! Głównym celem projektu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko. Numer referencyjny 2021-2-PL01-ESC30-SOL-000038203 Okres trwania projektu 1.01.2022 – 31.10.2022 Działania, które zostaną podjęte w...
Aktywni w sporcie, aktywni w życiu

Aktywni w sporcie, aktywni w życiu

Aktywni w sporcie, aktywni w życiu Celem projektu jest aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie relacji sportowych i społecznych oraz pomoc w budowaniu wzorców zachowań, które będą miały wpływ na ich życie, grupy rówieśnicze i społeczności lokalne. Pokazując korzyści...
Color of the smile

Color of the smile

COLOR OF THE SMILE Numer referencyjny 2020-2-PL01_ESC31-0815424 Czas trwania projektu 31.12.2020-29.06.2021 Celem projektu „Color of the smile” jest wsparcie 3 instytucji (dziecięce oddziały szpitalne, domy dziecka, domy samotnej matki, szkoły specjalne,...
Resport

Resport

Resport Projekt ReSport ma na celu unowocześnienie, przekształcenie i ożywienie Europejskich Sportów i Gier Tradycyjnych (ETSG) oraz przystosowanie ich do trendów i wymogów XXI wieku. Jedną z kluczowych kwestii, do których odnosi się projekt jest wykorzystanie...
Jedna ziemia, jedno życie

Jedna ziemia, jedno życie

Jedna ziemia, jedno życie Projekt jest dedykowany wszystkim mieszkańcom lokalnej społeczności, dla których tematy i postawa wobec środowiska nie jest obojętna. Grupę docelową stanowią osoby, które chcą zyskać praktyczną wiedzę na temat stosowania korzystnych rozwiązań...