28 października, 2023

dwie osoby, sprzęt do doświadczeń, ubrani w odzież ochronna

Nieodłącznym elementem naszego życia jest nauka. Już od małego stykamy się z różnymi formami edukacji zaczynając od  nauki podstawowych umiejętności jakimi są chodzenie, mówienie, czy umiejętność posługiwania się sztućcami po zdobywanie wiedzy wpierw w przedszkolu kończąc na studiach. Jak można zauważyć większą część naszego życia, spędzamy na zdobywaniu umiejętności i wiedzy. W dzisiejszym wpisie opowiemy wam o Experiential learning  czyli  „O uczeniu  przez doświadczenie”.

Uczenie się przez doświadczenie – początek

Na początku należy wspomnieć, że autorem kognitywnej teorii uczenia się przez doświadczenie jest David Kolb.  Zgodnie z teorią badacza, uczenie się to proces, w którym zdobyta wiedza jest wynikiem przekształcenia doświadczenia. W związku z tym uczenie się ma charakter procesualny. Badacz wyróżnił 4 fazy: doświadczenie, refleksję/obserwację, konceptualizację oraz eksperymentowanie/ praktykę.

Fazy procesu experiential learning

Warto zaznaczyć, że punktem początkowym uczenia się jest właśnie:

1. doświadczenie czyli przeżycie pewnej  sytuacji czy wydarzenia, które ma charakter natulany jak również może zostać wywołane (np. realizowanie zadania problemowego podczas zajęć warsztatowych);

2. refleksja wokół tego doświadczenia, czyli próbujemy zdystansować się względem mającego miejsce wydarzenia i staramy sie przyjrzeć jemu z perspektywy osoby trzeciej;

3. konceptualizacja tutaj następuje opracowanie zasad, mechanizmów i schematów działania, gdyż celem jest przełożenie wydarzenia na konkretne i uogólnione formy postępowania;

4. praktyka i eksperymentowania czyli ostatni etap, który polega na testowaniu wypracowanych wcześniej schematów postępowania w działaniu;

Warto zapamiętać, że eksperymentowanie jest kolejnym etapem, które ponownie możemy poddać wcześniej wymienionym etapom.

Korzyści i ograniczenia

Okazuje się, że angażując uczniów w praktyczne doświadczanie i refleksję, potrafią oni lepiej  łączyć teorię z wiedzą, którą zdobyli na zajęciach z sytuacjami rzeczywistymi. Co więcej, możliwość uczenia się przez doświadczenie, może opierać się na kursach czy działaniach społecznych. Wyjazdy zagraniczne, staże/praktyki, również wpisują się w tą formę. Warto zauważyć, że w szkołach ta metoda, zostaje także wykorzystana np.escape roomy, praca metodą projektową czy gier elektronicznych.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że doświadczenie nie zastąpi  formalnych kwalifikacji, które zazwyczaj są wymagane przy zatrudnieniu. Dodatkowo istotną rolę w nabywaniu wiedzy odgrywa wytrwałość. Skuteczność naszego wysiłku rozwojowego jest zależna od uświadomienia sobie, że uczenie się jest procesem, który by dać  efekt musi trwać w czasie.  Ważne jest również  dostrzeżenie, że proces uczenia się powinien mieć charakter całożyciowy (life long learning). Nie wiemy, nigdy co i kiedy w życiu będzie nam potrzebne.

Experiential learning i rynek pracy

Badania realnych ofert pracy opublikowanych na 50 najpopularniejszych portalach realizowanych przez GrantThorton pokazały, że najczęściej od kandydatów wymaga się doświadczenia- w kwietniu 2020 roku, dotyczyło to 62% ofert, we wrześniu 81% natomiast w październiku 72%. Wyniki te pokazują jak ważne, jest aby młody człowiek miał możliwość nabierania praktyki i doświadczenia podczas studiów by mógł, ze spokojną głową brać udział w rekrutacjach na stanowiska, na które wymagane jest doświadczenie.   Dlatego tak ważne jest, by  w trakcie studiów korzystać z praktyk, staży i projektów oferowanych przez uczelnie czy też edukację pozaformalną – bo właśnie na zasadzie experiential learning możemy zdobyć tę wiedzę i doświadczenie, które zaprocentuje w momencie ubieganie się o pracę.

 

A jakie wy macie doświadczenia z uczeniem się przez doświadczenie? Czy na waszej ścieżce edukacyjnej mieliście styczność z taką formą zdobywania wiedzy i umiejętności? Dajcie znać w komentarzu 🙂

Autor: Ania Jazdon

Źródło:

https://www.porp.pl/experiential-learning-czyli-uczenie-sie-przez-doswiadczenie

https://www.kent.edu/community/what-experiential-learning-and-why-it-important