2 kwietnia, 2022

Zarządzanie projektami, agile, przypięte kolorowe kartki do tablicy

Projektami można zarządzać na wiele sposobów. Jednak najpopularniejszym rozwiązaniem są określone metody dedykowane temu zagadnieniu. Dzięki nim możliwe jest zakończenie projektu z powodzeniem i osiągnięcie ustalonego wcześniej celu. Przy dobraniu odpowiedniego rozwiązania uzyskamy maksymalną wydajność w zakresie realizacji projektu. 

Czym jest Agile?

Metod realizacji projektu jest wiele. Jednak my skupimy się na metodzie należącej do grupy zwinnych, czyli Agile, która jest jedną z najpopularniejszych obecnie metodologii. Zakłada ona rozbicie projektu na iteracje, a następnie pracę nad jedną iteracją na raz, jednocześnie stale otrzymując strumień informacji zwrotnych. Agile zakłada, że powinno się stale reagować na zmiany nawet kosztem powrotu do wcześniejszych faz. Metoda ta jest bardzo elastyczna. 

Agile to ogólne określenie projektowania zwinnego. Istnieją więc jego różne typy:    

 • Scrum – nastawione na kreatywność i proces produkcyjny
 • Lean – dostarczanie klientom wysokiej jakości produktów najprostszymi możliwymi metodami 
 • Kanban – zwracający uwagę na przedstawienie projektu w formie wizualnej 

Główne cechy Agile

 • metoda nastawiona na kontakt z klientem 
 • projekt oparty na tzw. sprintach, czyli krótki ramach czasowych, podczas których wykonywane są narzucone zadania
 • duża elastyczność
 • dobry produkt, który jest dostarczony szybko
 • prostota 

Jakie firmy stosują Agile?

Dzięki swoim zaletom, metodyka Agile stała się bardzo popularna. Korzyści, które wynikają z tego sposobu zarządzania projektami, docenia wiele dużych firm i organizacji. Wynika to głównie z jej przyswajalności do rzeczywistych warunków biznesowych i praktycznego podejścia. Należy mieć jednak na uwadze, że wdrażanie nowych rozwiązań bywa wyzwaniem. Albowiem przedsiębiorstwa muszą niekiedy całkowicie zmienić swoją kulturę i strukturę organizacyjną, przepływ informacji itd.

Allegro 

W firmie na samym początku zastosowano podejście zwinne tylko w jednym zespole. Kiedy okazało się, że przynosi ona pozytywne rezultaty – powtórzono próbę w innych grupach. Po ponad roku udało się przeprowadzić 4 znaczące reorganizacje ówczesnej struktury. Nie wszyscy jednak przestawili się i odnaleźli na nowym systemie pracy.

ING Bank Śląski  

Większość przedsięwzięć ING tworzonych jest zgodnie z opisywaną metodologią. Np. projekt „Moje ING” był w dużej mierze oparty na zasadach Agile i udało się go zrealizować w ciągu 6 miesięcy, dzięki tzw. sprintom. Był to nowy serwis bankowości elektronicznej i mobilnej przeznaczony dla klientów indywidualnych. 

eSky.pl 

W tym przypadku, pierwsze zastosowanie zarządzania zwinnego nie odniosło oczekiwanych rezultatów. Dlatego też postanowiono później zastosować 2-tygodniowe iteracje, podzielić zadania na mniejsze oraz wdrożyć interdyscyplinarne zespoły. Przyczyniło się to do zwiększenia przewagi konkurencyjnej firmy i ułatwiło wykonywanie powierzonych zadań.

 

autor: Kaja Wierzbicka

korekta: Ewa Rzepecka

Źródła:

 1. https://mtc.pl/metodyki-zarzadzania-projektami/
 2. https://www.bitrix24.pl/blogs/zadania-i-projekty/10-metodologii-zarzadzania-projektami-o-ktorych-powiniene-wiedzie.php
 3. https://www.altkomakademia.pl/baza-wiedzy/blog/agile-scrum-w-polskich-firmach-6-organizacji-ktore-pracuja-zwinnie/