Dream Youth Active  More for Less Nylon

Dream Youth Active More for Less Nylon

Dream Youth Active More for Less Nylon Używanie plastikowych jednorazowych toreb stało się powszechne. Te nylonowe torby mają negatywny wpływ zarówno na środowisko, jak i zdrowie ludzi. Jeśli ich używanie będzie kontynuowane w tym tempie, środowisko będzie ulegało...
STP dla Ukrainy

STP dla Ukrainy

STP dla Ukrainy Jako odpowiedź na agresję Rosji na Ukrainę, Stowarzyszenie LEVEL UP przekaże darowizny dla organizacji z Ukrainy podejmujących działania wspierające ludność cywilną oraz ukraińskich uchodźców. Inicjatywa została podjęta przez Polsko-Amerykańską...
Stay offline in the XXI century

Stay offline in the XXI century

STAY OFFLINE IN THE XXI CENTURY Celem projektu jest rozwój samoświadomości uczestników co do umiejętnego korzystania z mediów społecznościowych i zasobów wirtualnych. Projekt skupiony został wokół tematyki dotyczącej uzależnienia od social mediów oraz nauki...
Be active!

Be active!

BE ACTIVE! Projekt ma na celu edukację i zachęcenie młodych ludzi do aktywności fizycznej, jak i społecznej (wskazanie uczestnikom jak ważne jest angażowanie się w procesy decyzyjne na szczeblu lokalnym i krajowym). W projekcie weźmie udział młodzież z Norwegii,...
Pokonaj fake newsa, uwolnij media

Pokonaj fake newsa, uwolnij media

 Pokonaj fake newsa, uwolnij media „Pokonaj fake newsa, uwolnij media” to odpowiedź na aktualne problemy współczesnej młodzieży w Polsce. Głównym celem tego projektu jest promocja podstawowych praw człowieka, z naciskiem na hasła wolnościowe oraz nauka...