22 sierpnia, 2023

grupa przyjaciół, wsparcie emocjonalne i społeczne

Młodzi ludzie często stają przed wyzwaniami emocjonalnymi, dlatego tak ważne jest zapewnienie im wsparcia. Obecność wykwalifikowanych specjalistów, takich jak psychologów, pedagogów czy doradców zawodowych, pozwala uczniom radzić sobie z trudnościami. Wsparcie emocjonalne jest kluczowym elementem w budowaniu zdrowych relacji międzyludzkich i zapewnia uczniom odpowiednie narzędzia do radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami. W bezpiecznej przestrzeni szkolnej nie ma miejsca na przemoc czy dyskryminację. Ważnym zadaniem szkoły jest zapobieganie przemocy oraz obalanie uprzedzeń i stereotypów. Dzięki wprowadzaniu programów antyprzemocowych i edukacyjnych uczniowie uczą się szacunku, empatii oraz rozwiązywania konfliktów w sposób pokojowy. To właśnie walka z przemocą i dyskryminacją sprzyja budowaniu atmosfery zaufania i akceptacji wśród uczniów.

Tolerancja i różnorodność – kształtowanie świadomości społecznej

Współczesne społeczeństwo charakteryzuje się różnorodnością kulturową i indywidualną. W szkole należy promować tolerancję oraz szacunek dla odmienności. Uczniowie powinni być edukowani na temat różnorodności, co pozwoliłoby im zrozumieć, że każdy zasługuje na równość i szacunek, niezależnie od swojej tożsamości czy orientacji. Bezpieczna przestrzeń szkolna musi być dostępna dla wszystkich uczniów, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. Szkoły powinny być dostosowane do ich potrzeb, aby zapewnić równy dostęp do edukacji i uczestnictwa w życiu szkoły. Wsparcie nauczycieli i specjalistów w tym obszarze jest niezwykle istotne. Jakie działania należy podjąć, aby tworzyć przyjazne i bezpieczne środowisko edukacyjne? Poniżej wskazujemy, na co warto zwrócić uwagę!

Wsparcie emocjonalne i społeczne – 4 sposoby

Należy podkreślić, iż kształtowanie społeczności szkolnej to proces złożony i wieloetapowe. Wymaga to zaangażowania, wyrozumiałości oraz systematyczności, aby móc jak najlepiej wykorzystać potencjał dzieci i młodzieży, a także samych nauczycieli, pedagogów. Jednakże warto podjąć się tego wyzwania, ponieważ dbałość o równowagę psychiczną i prawidłowy rozwój uczniów, z pewnością zaprocentuje w przyszłości. Oto kilka sposobów, jak tego dokonać!

1. Przede wszystkim, celem kadry pedagogicznej powinno być dążenie do stworzenia odpowiednich warunków dla uczniów, w szczególności zmagających się z problemami zdrowotnymi, traumami, wszelkimi negatywnymi doświadczeniami. Powinno wzbudzać ono poczucie bezpieczeństwa oraz posiadać ustrukturyzowane zasady funkcjonowania. Dzięki temu możliwe będzie m.in. zmniejszenie odczuwania stresu oraz zachęci do otwartej komunikacji, wyrażaniu emocji itp.

 

2. Stosowanie metod budujących poczucie przynależności do grupy, motywowanie, budowanie pewności siebie, poszanowanie niezależności i różnorodności uczniów. Ciekawą aktywnością, która spełnia owe warunki, są właśnie projekty edukacyjne, o których mowa w dalszej części artykułu.

 

3. Ścisła współpraca placówki edukacyjnej z rodzicami uczniów są niezbędnym elementem budowania równowagi psychicznej młodzieży. Aktywa komunikacja między tymi dwoma podmiotami pozwala lepiej zrozumieć ich potrzeby, cele, a także identyfikację zagrożeń i przeciwdziałanie im.

 

4. Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych uczniów poprzez naukę kontrolowania emocji, rozwiązywania konfliktów. To dobra okazja, aby przedstawić uczniom koncept praktykowania uważności i relaksowania poprzez medytację. Więcej o tym temacie, znajdziesz w tym artykule!

 

Projekty edukacyjne – otwarte umysły, nowe perspektywy

Projekty edukacyjne, takie jak It’s on you stanowią istotną część budowania bezpiecznej przestrzeni w szkole. W ramach takich inicjatyw uczniowie uczestniczą w zajęciach, które zwiększają świadomość o istnieniu stereotypów i ich obalaniu. Dzięki takim działaniom młodzież rozwija krytyczne myślenie, empatię oraz zdolność do aktywnego przeciwdziałania uprzedzeniom i dyskryminacji.

Podsumowanie

Podsumowując, bezpieczna przestrzeń w szkole jest złożonym procesem, który wymaga zaangażowania całej społeczności szkolnej. Wsparcie emocjonalne, walka z przemocą i dyskryminacją, promowanie tolerancji i różnorodności, równy dostęp do edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami – to wszystko składa się na atmosferę zaufania i wsparcia dla uczniów. Dążenie do budowania takiej przestrzeni powinno być priorytetem każdej szkoły, ponieważ to właśnie w takim środowisku młodzi ludzie mają możliwość osiągania pełnego potencjału, rozwijania się w różnych dziedzinach i przygotowywania do odgrywania aktywnej roli w społeczeństwie.

Źródła:

1. https://education.nsw.gov.au/campaigns/inclusive-practice-hub/all-resources/primary-resources/other-pdf-resources/simple-guide-to-supporting-student-social-and-emotional-wellbeing