ŻYCIE TO SURVIVAL

Projekt ma na celu pomoc młodym ludziom w przezwyciężaniu i kontroli negatywnych emocji wynikających z różnych trudnych sytuacji życiowych.

Numer referencyjny

2021-2-PL01-ESC30-SOL-000038801

Okres trwania projektu

31.05.2022 – 30.05.2023

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

– warsztaty z psychologiem dla młodzieży, polegające na otwarciu się na emocje, zrozumieniu ich wpływu z nas w zdrowy i niezdrowy sposób. Uczestnicy dowiedzą się czym są emocje, jak je kontrolować i jak nie pozwolić im rządzić naszym życiem;
– warsztaty dla młodzieży dotyczące budowania tolerancji w społeczeństwie, świadomych relacji i mostów porozumienia. Z doświadczonym trenerem chcemy pokazać grupom jak wykorzystać metodę do budowania relacji, rozwiązywania konfliktów, budowania atmosfery w której obie strony czują się dobrze;
– spotkanie ze studentami i młodzieżą, którzy uczestniczyli w wymianach studenckich, młodzieżowych; Prowadzący opowiedzą o programie w którym uczestniczyli, jakie efekty edukacyjne osiągnęli dzięki ich zaangażowaniu w projekty edukacji nieformalnej;
– Spotkanie ze studentami, którzy opowiedzą o swoim doświadczeniu po studiach zagranicznych a także spotkanie dotyczące możliwości Erasmus+ i działaniach poza edukacją formalną – wolontariat, praktyki,szkolenia i wymiany międzynarodowe;
– warsztat poświęcony zdrowemu stylowi życia. O tym, jak ważna w naszym życiu jest aktywność fizyczna, sport i prawidłowe odżywianie oraz jaki pozytywny wpływ ma to na nasze emocje, ogólne samopoczucie i harmonię umysłu i ciała;
– warsztaty przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej. Będą prowadzone przez trenera oraz doradcę zawodowego. Będziemy poruszać kwestię stresu związanego z ciągłym szukaniem pracy, rozmową kwalifikacyjną, odrzuceniem kandydatury;
– warsztaty antymobbingowe dzięki którym młodzież pozna czym jest mobbing, ale również jak się przed nim bronić lub reagować kiedy osoba obok nas go doświadcza;
-warsztaty dotyczące profilaktyki wypalenia zawodowego. Uczestnicy wzmocnią swoją odporność psychiczną, pewność siebie i wykształcą nowy, efektywny system kontroli konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do organizacji zawodowej;
– Spotkanie dla młodzieży pod hasłem „Nauka bez stresu”. Będzie to debata młodzieży o negatywnych aspektach szkoły i wywierania presji środowiska na nich. Chcemy również poruszyć temat bullyingu i tolerancji wśród uczniów i studentów, ponieważ to również powoduje wiele stresu i dyskomfortu w życiu młodych ludzi.

Co robimy podczas projektu:

– Otwieramy młodzież na rozumienie swoich emocji, zrozumienie ich wpływu na nas w zdrowy sposób.
– Pokazujemy grupom jak wykorzystać metodę do budowania relacji, rozwiązywania konfliktów, budowania atmosfery w której obie strony czują się dobrze.
– Opowiadamy o możliwościach E+ i działaniach poza edukacją formalną – wolontariat, praktyki, szkolenia i wymiany międzynarodowe.
– Pomagamy zrozumieć swoje cele życiowe i motywację do odpowiednich działań.
– Zachęcamy młodzież do zdrowego stylu życia wolnego od stresu i negatywnych emocji.
– Dostarczamy uczestnikom konkretnych umiejętności przydatnych w praktycznym rozwiązywaniu problemów związanych z sytuacjami o charakterze mobbingowym, które możemy napotkać w szczególnie w pracy.
– Zapoznajemy młodzież z takimi tematami jak negatywne emocje, stres, mobbing, wypalenia zawodowe.
– Poruszamy temat bullyingu i tolerancji wśród uczniów i studentów.

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

Projekt realizowany z Europejskiego Korpusu Solidarności z funduszy Unii Europejskiej.