18 sierpnia, 2023

Mężczyzna pokryty karteczkami przylepnymi, odpowiedzialność

Odpowiedzialność brzmi poważnie. Już samo to słowo może budzić różne emocje. Niekoniecznie pozytywne. Od dziecka uczymy się, jak to jest z tą odpowiedzialnością, choć niektórym wydaje się, że zaczyna się ona dopiero w dorosłym życiu. Jak to właściwie jest? Być odpowiedzialnym, a może raczej działać odpowiedzialnie? Nie zaskoczymy Cię, bo nie ma na to jednej odpowiedzi.

 

Czym jest odpowiedzialność i dlaczego jest ważna?

Odpowiedzialność polega na ponoszeniu skutków podjętych decyzji, to troska o dobro ogółu i zapobieganie szkodom, wierność w wykonywaniu swoich zobowiązań, dotrzymywanie obietnic, przewidywanie efektów swoich działań i podejmowanie wyborów, które mogą przynieść korzyść ogółu społeczeństwa.

Czy tego chcemy, czy nie, nasza codzienność składa się z podejmowania tych mniejszych i większych decyzji. Czymś równie normalnym jest to, że czasem będą one lepsze lub gorsze. W końcu każdemu zdążają się potknięcia. Z każdego podjętego działania warto jednak wyciągnąć lekcję. Zawsze powinniśmy brać odpowiedzialność za nasze czyny bez względu na konsekwencje, które mogą się z tym wiązać. Pomoże nam to kształtować lepszą wersję samego siebie. Jakie inne pozytywne efekty wiążą się z taką postawą?

 • Tworzenie trwałych i silnych relacji międzyludzkich

Pamiętaj, że nikt nie jest pozbawiony wad i z pewnością będziesz doświadczać niepowodzeń na różnych etapach swojego życia. Jednak osoby, które biorą odpowiedzialność za swoje błędy, mają szansę zyskać zaufanie osób z ich otoczenia – przyjaciół, współpracowników czy członków rodziny. Jest to kluczowy element budowania satysfakcjonujących relacji z innymi.

 • Trafniejsza ocena sytuacji

Nasza codzienność nierzadko bywa stresująca i wymaga od nas radzenia sobie z presją. Będąc odpowiedzialną osobą, jesteś w stanie analizować dane wydarzenia, kontrolować swoje emocje, zachować spokój i szukać rozwiązania problemu, aniżeli panikować.

 • Sposób na prokrastynację

Osoby odpowiedzialne zwykle skupiają się na tworzeniu planu działania, określają priorytety i wyznaczają cele, aby efektywnie zarządzać swoim czasem. Więcej o metodach na poskromienie prokrastynacji, znajdziesz w tym artykule!

 • Rozwijanie zdolności przywódczych

Odpowiedzialność jest powszechną cechą dobrych liderów, ponieważ w decyzyjnych rolach należy analizować swoje decyzje przed wydawaniem poleceń, podjęciem jakichkolwiek działań. Ponadto muszą oni brać pod uwagę zdanie innych osób i utrzymywać z nimi pozytywne relacje. Stanowią oni pewien punkt odniesienia, który będzie później odzwierciedlać się w zaangażowaniu członków danej grupy.

 

Jak być bardziej odpowiedzialnym?

Poniżej przedstawiamy kilka porad, jak zacząć brać odpowiedzialność za swoje działania.

 1. Rozpoznaj swoje działania – uświadom sobie, co dokładnie zrobiłeś(aś) i jakie były konsekwencje Twoich działań.
 2. Przyjmij pełną odpowiedzialność – zamiast szukać wymówek czy winnych, zaakceptuj, że to Ty byłeś sprawcą i przyjmij na siebie pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło.
 3. Rozważ skutki – zastanów się, jak Twoje działania wpłynęły na innych ludzi oraz na Ciebie samego. Być może zrozumienie tego pomoże Ci zmotywować się do poprawy.
 4. Kieruj się empatią, staraj się zrozumieć swoje reakcje emocjonalne – przeanalizuj, dlaczego podjąłeś określone działania. Czy były to emocje, impulsy czy nieprawidłowe przekonania? Zrozumienie motywacji może pomóc unikać podobnych błędów w przyszłości.
 5. Przepraszaj – jeśli Twoje czyny zraniły innych, przyznaj się do tego i szczerze przeproś. To istotny krok ku kształtowaniu zdrowych stosunków międzyludzkich.
 6. Działaj naprawczo – zastanów się, jak możesz poprawić sytuację lub zrekompensować wyrządzoną krzywdę. Czasami może to oznaczać naprawienie fizycznych szkód, a czasem bardziej skomplikowaną pracę nad relacjami. Zidentyfikuj konkretne kroki, które możesz podjąć, aby nie popełnić tych samych błędów w przyszłości. To może oznaczać zmianę zachowań, rozwijanie umiejętności lub pracę nad sobą.
 7. Rozwijaj się – proces brania odpowiedzialności to okazja do osobistego wzrostu. Ucz się na swoich błędach, rozwijaj empatię i umiejętność rozważnego podejmowania decyzji.
 8. Zachowaj cierpliwość – to długotrwały proces. Oczekuj na rezultaty, ale nie zapominaj, że najważniejsze jest dążenie do poprawy.
 9. Analizuj postępy – regularnie oceniaj swoje postępy i postanowienia. Czy faktycznie podejmujesz zdecydowane działania? Czy osiągasz pozytywne zmiany?

 

Podsumowanie

Uczestnicy projektu Discover it yourself przekonali się na własnej skórze, jak ważne, a jednocześnie wymagające jest branie odpowiedzialności. Podróżując wspólnie po różnych krajach, musieli wykazać się dużą dojrzałością i działać zespołowo. Nie tylko mogli się dzięki temu wykazać, ale także zdobyć nowe, cenne umiejętności, które przydadzą się im w przyszłości. Branie odpowiedzialności prowadzi do nauki na własnych błędach, rozwoju osobistego oraz budowania zaufania w relacjach z innymi ludźmi. Jak widzisz, może mieć to naprawdę pozytywny wpływ na Twoje życie!

 

Źródła:

1. https://uk.indeed.com/career-advice/career-development/personal-responsibility