logo projektu Discover It Yourself - chłopiec z plecakiem patrzący w dal

Numer referencyjny

2022-1-PL01-KA155-YOU-000103213

Okres trwania projektu

01/03/2023 – 31/08/2024

Discover it yourself

Projekt Discover it yourself ma na celu głębsze poznanie uczestników z kulturą i historią Europy i możliwościami oferowanymi przez programy Europejskie. Młodzież będzie podróżować do wspólnie wyznaczonych punktów. Podczas wyjazdu młodzież będzie przeprowadzać ciekawe inicjatywy społeczne podejmowane w różnych krajach. Podróż w takim kluczu przyniesie młodzieży większą otwartość na społeczeństwo oraz na inicjatywy tam podejmowane. Projekt skupia się na nauce poprzez doświadczenie nabyte podczas podróży. Cała podróż będzie opierać się na Eco Travel z wykorzystaniem głównie pociągów międzymiastowych oraz transportu publicznego. Projekt składa się z czterech etapów: planowania, przygotowania, realizacji działań i działań następczych. Uczestnicy uczą się zarządzać czasem, budżetem oraz zadaniami które mają wspólnie wykonać. 

Cele projektu:

 • Poznanie Europy i możliwości, które oferują różnorodne programy Europejskie
 • Uczenie się przez doświadczanie
 • Zachęcanie młodych ludzi do nauki języków i utrzymywania kontaktów międzykulturowych z innymi obywatelami Europy i świata
 • Poznawanie historii Europy i kontekstu politycznego
 • Nauka odpowiedzialności za działanie, które się podjęło
 • Wsparcie tych, którzy ze względu na bariery społeczne, ekonomiczne, geograficzne nie mogą poznać Europy i uczestniczyć w programach
 • Włączenie osób, które samodzielnie nie zgłosiłyby się do udziału DiscoverEu
 • Wymiana doświadczenie pomiędzy uczestnikami i ludźmi spotkanymi po drodzę
 • Wzmacnianie pozycji młodych ludzi na rynku zawodowym i społecznym

Działania, które zostaną podjęte w projekcie

 • Zorganizowanie podróży turystyczno-edukacyjnych do jednej z 8 destynacji 
  • Paryż, Kopenhaga, Amsterdam, Barcelona, Zagrzeb, Wenecja, Helsinki, Mediolan
 • Stworzenie 8 grup po 6 osób w każdej w wieku 18 lat. Współpraca przy tworzeniu planu na podróż.
 • Poznawanie lokalnych działań społecznych
 • Realizowanie badań i relacji edukacyjnych 
 • Wymienianie doświadczeń z młodymi ludźmi z innych krajów
 • Organizacja grupy i zadań 
 • Zgłębianie wiedzy o krajach Europejskich i ich historii poprzez odwiedzania miejsc kultur
 • Odkrywanie możliwości podróżowania Eco jak również do wykorzystywania ciekawych rozwiązań podczas podróży
 • Promocja programu, a także pokazanie młodym gdzie szukać informacji o możliwościach

  Co robimy podczas projektu:

  • Zachęcanie młodzieży do aktywnego podróżowanie
  • Poznawanie wielu ciekawych osób z innych krajów
  • Zarządzanie kanałami social media oraz promowanie inicjatyw Europejskich
  • Angażowanie się w lokalne działania społeczne w krajach odwiedzanych
  • Nauczanie poprzez doświadczenie jak zarządzać budżetem, czasem i zadaniami
  • Uczenie czym jest integracja Europejska i w jaki sposób UE chce budować relacje między młodymi ludźmi
  • Promocja programu Discover EU wśród młodych ludzi

  Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach
  programu Erasmus+.