Wzmocnienie strategiczne

Czas trwania:

01.04.2021-30.04.2023

Główne cele projektu:

Wsparcie organizacji działających w III sektorze. Do projektu zostanie zaangażowanych 12 organizacji pozarządowych, których procesy wewnętrzne zostaną usprawnione dzięki pracy z ekspertami. Jesteś organizacją z III sektora i potrzebujesz pomocy w określeniu swoich wąskich gardeł? Skontaktuj się z nami!

Każdej organizacji biorącej udział w projekcie zapewniamy:

 •   Raport diagnozy
 •   Warsztaty przygotowując do zmian – 2h
 •   Job shadowing – 8h
 •   Konsultacje z Zarządem – 10h
 •   Wywiady indywidualne z Zarządem – 5h
 •   Doradztwo strategiczne – 12h
 •   Coaching rozwojowy – od 2 do 5 sesji dla 2-3 osób z organizacji
 •   Stworzenie planu rozwoju
 •   Zmapowanie procesów

W trakcie procesu analizujemy z organizacjami czy wprowadzane zmiany przynoszą pożądane dla nich skutki i jeśli istnieje potrzeba wprowadzamy działania naprawcze. Istnieje dodatkowa możliwość skorzystania z:

 •   Doradztwa strategicznego w ramach działań naprawczych – 4h
 •   Konsultacji w ramach działań naprawczych – 5h

Jeśli jesteś:
1) młodą organizacją pozarządową – która została wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy przed rozpoczęciem udziału w projekcie, a Twój roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy nie przekracza 30 tys. zł.

lub

2) organizacją pozarządową, której roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy przekroczył 30 tys. zł, a Twój okres istnienia jest nie dłuższy niż 24 miesiące od daty wpisu do KRS lub właściwego rejestru, i chcesz usprawnić działanie swojej organizacji – zgłoś się do nas!

My sprawdzimy co w Twojej organizacji można usprawnić, abyś lepiej i szybciej osiągała swoje cele!

Napisz na: kamila@levelupngo.com

Nie zwlekaj, do końca października 2021 mamy tylko 4 wolne miejsca!

Jak wygląda procedura zapisu?

 1. Napisz maila na kamila@levelupngo.com
 2. Weź udział w konsultacjach telefonicznych i powiedz jakie są Twoje potrzeby
 3. Wypełnij formularz i powiedz nam dlaczego akurat Twoja organizacja!
 4. Poczekaj, aż opracujemy czy możemy spełnić Twoje oczekiwania!
 5. Rozpocznij proces usprawnień – pamiętaj, sky is the limit!

Zmiany, które przyniesie projekt: 

– otwieramy przed organizacjami pozarządowymi z całej Polski możliwość wprowadzenia usprawnień lub transformacji organizacji w oparciu o indywidualne i holistyczne podejście o organizacji i jej wyzwań. Finalne rozwiązanie będzie oparte na najlepszych praktykach i będzie specjalnie skrojone na miarę dla danej organizacji.

– pracujemy zarówno z Zarządami, jak i współpracownikami organizacji, w celu jak najlepszego poznania organizacji, jej struktury, potrzeb, celów-mapując procesy organizacji, określając wąskie gardła i tworząc plany rozwoju

– nasi specjaliści zaangażowani do projektu zachowują indywidualne podejście do organizacji, wszelkie plany rozwoju są dostosowane bezpośrednio do potrzeb organizacji określonych w wyniku analizy, tak, aby się upewnić, że rozwiązanie będzie długotrwałe i efektywne.

– polegamy na doświadczonych ekspertach i praktykach wielu dziedzin, aby zidentyfikować wszystkie zatory w organizacji.

– pomagamy przystosować organizacje do pracy zdalnej w rozproszonym zespole, ucząc tym samym

samodyscypliny i zarządzania sobą w czasie oraz zarządzania zadaniami, a jednocześnie zaufania do

pracowników i odejścia od postrzegania „posiadania kontroli”, jako jedynego, możliwego podejścia wobec współpracowników

Skip to content