Wychowanie z perspektywy

Wychowanie z perspektywy-Logo projektu

Numer referencyjny projektu

2023-3-PL01-ESC30-SOL-000181770

Czas trwania projektu

01.02.2024-30.11.2024

Projekt zawiera szereg aktywności wzmacniających kompetencje rodzicielskie, a także stwarzających przestrzeń do wymiany doświadczeń, podzielenia się trudnościami i znalezienia wsparcia zarówno u specjalistów, jak i w środowisku innych rodziców. Chcemy, aby rodzice potrafili zadbać o swoje zdrowie i swój komfort, żeby potem mogli przekazać to swoim dzieciom w procesie wychowania. Chcemy wyposażyć rodziców w niezbędną wiedzę i umiejętności przydatne w codziennym życiu, tak by mogli pełnić rolę rodzica bardziej świadomie, wspierając swoje dzieci przy jednoczesnym dbaniu o swoje potrzeby. 

To projekt dla osób, które:

 • chcą mieć większą wiedzę na temat rozwoju człowieka i wychowywania dzieci 
 • które chcą budować dobre relacje rodzinne 
 • które chcą we właściwy sposób wspierać ich potencjał 
 • które chcą zadbać o zdrowie psychiczne swoich dzieci 
 • które chcą lepiej zarządzać sobą w czasie 
 • które czują się wypaleni w roli rodzica 
 • których dzieci sprawiają trudności wychowawcze

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

Pięć warsztatów

 • Wychowanie z perspektywy… relacji”, które będą miały na celu wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą budowania prawidłowej i bliskiej relacji rodzic-dziecko (kwiecień)
 • Wychowanie z perspektywy… zdrowia”, które będą miały na celu rozwinięcie u uczestników umiejętności wspierania zdrowia psychicznego swoich dzieci (maj)
 • Wychowanie z perspektywy… czasu”, które będą miały na celu rozwinięcie u uczestników umiejętności zarządzania sobą w czasie w kontekście wychowywania dzieci, przybliżenie idei work-life balance oraz naukę wspierania dzieci w ich zarządzaniu czasem (czerwiec)
 • Wychowanie z perspektywy… doradztwa”, które będą miały na celu przybliżenie rodzicom tematyki doradztwa edukacyjno-zawodowego, aby wiedzieli jak wspierać swoje dzieci w wyborze kariery (sierpień)
 • Wychowanie z perspektywy… dobrostanu”, które będą miały na celu pokazanie rodzicom, że warto dbać nie tylko o swoje dzieci, ale również o siebie, o swoje zdrowie, dobre samopoczucie i komfort psychiczny (wrzesień)
  Oraz:
 • Spotkanie dyskusyjne z moderatorem Wychowanie z perspektywy… rodzica”, które będzie miało na celu stworzenie przestrzeni dla rodziców do podzielenia się trudnościami wychowawczymi, wypracowaniu metod radzenia sobie z różnymi sytuacjami, integrację z innymi rodzicami, ułatwienie znalezienia grupy wsparcia w osobach zmagających się z podobnymi wyzwaniami (październik)
 • Spotkanie podsumowujące projekt przeznaczone zarówno dla uczestników projektu, jak i dla osób, które nie brały w nim udziału. Będzie to szansa, aby przedstawić wnioski płynące z poszczególnych wydarzeń oraz pokazać wartości i korzyści, jakie płyną z uczestnictwa w projektach solidarności w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.
 • Wydanie zaświadczeń uczestnikom potwierdzających udział w projekcie.
 • Stworzenie e-booka zawierającego najważniejsze treści poruszane podczas warsztatów oraz opinie uczestników o projekcie

Co robimy podczas projektu:

 • Zwiększamy świadomość na temat wyzwań i trudności związanych z wychowywaniem dzieci i młodzieży
 • Stwarzamy przestrzeń do wymiany doświadczeń i tworzenia sieci wzajemnego wsparcia pomiędzy rodzicami uczestniczącymi w projekcie
 • Zachęcamy rodziców do refleksji nad własnymi sukcesami i niepowodzeniami wychowawczymi
 • Rozwijamy umiejętność rozpoznawania potrzeb rodziców w kontekście wychowania
 • Zwiększamy świadomość na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • Wzmacniamy kompetencje rodzicielskie w zakresie budowania relacji, dbania o work-life balance i swój dobrostan, zarządzania sobą w czasie, wspierania swoich dzieci w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej

Do projektu zaangażowani są:

Logo Level Up

Stowarzyszenie LEVEL UP

Lider projektu, Łódź

Logo Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Łodzi

Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Łodzi

Partner wspierający, Łódź

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

Projekt realizowany z Europejskiego Korpusu Solidarności z funduszy Unii Europejskiej.