Okres trwania projektu

01.07.2021 – 31.01.2022

The wind of change

Projekt „The wind of change” to wsparcie dla mołdawskiego trzeciego sektora w zakresie rozwoju organizacji pozarządowych, które będą angażować i aktywizować młodych ludzi do podejmowania ważnych inicjatyw społecznych. Oprócz przekazania uczestnikom wiedzy teoretycznej z zakresu aspektów formalnych (prawnych, finansowych), chcemy również udzielić praktycznych informacji na temat funkcjonowania i rozwoju takiej organizacji, zwłaszcza w obecnej sytuacji pandemicznej, w której praca biurowa w dużej mierze została zastąpiona pracą online. Projekt skierowany jest do młodych i ambitnych osób, które są aktywne i chętne do pracy, przyczyniając się do rozwoju lokalnego – przede wszystkim grup nieformalnych, studentów i członków młodych organizacji pozarządowych.

W ramach projektu odbędzie się tygodniowa wizyta w Mołdawii, podczas której przeprowadzimy następujące szkolenia warsztatowe: 

 1. Prowadzenie badań społecznych: narzędzia wykorzystywane do mapowania potrzeb społecznych
 2. Założenie organizacji pozarządowej: aspekty prawne i finansowe
 3. Zdalne zarządzanie organizacją i nauka metodologii Agile/Scrum/ROWE/kanban.
 4. Warsztaty z budowania sieci wolontariatu i zaangażowania społecznego grup tematycznych
 5. E-wolontariat, czyli jak zaangażować się online – szkolenie
 6. Umiejętności miękkie: przywództwo – szkolenie
 7. Budowanie zespołu – szkolenie
 8. Prowadzenie spotkań w sposób interaktywny: angażowanie uczestników – szkolenie
 9. Trening umiejętności miękkich: tworzenie pomysłów: burza mózgów, Sześć Thinking Hats, 3 krzesła Disneya, myślenie projektowe itp.
 10. Narzędzia komunikacji wewnętrznej – szkolenie
 11. Narzędzia komunikacji zewnętrznej: kreowanie wizerunku organizacji w sieci: korzystanie z mediów społecznościowych, tworzenie strony internetowej (WordPress); Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok
 12. Projektowanie, pozyskiwanie funduszy i partnerstw – szkolenie
 13. Podejmowanie lokalnych inicjatyw – szans na działanieNastępnie odbędzie się konkurs minigrantowy dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w Mołdawii, w ramach którego sfinansujemy 4 projekty.

Do projektu zaangażowani są:

LEVEL UP,
Polska, Łódź
Lider projektu

MILLENNIUM Training and Development Institute
Partner

Projekt współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu RITA – Region w okresie przejściowym, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.