Światła, Kamera, Akcja!

Okres trwania projektu

11/12/2022 – 30/06/2023

Światła, kamera, akcja!

Projekt powstał we współpracy LEVEL UP z British Council w ramach projektu “Stronger Together for Social Cohesion”, którego celem jest stworzenie sprzyjającego środowiska dla młodzieży, by zbudować zaufanie i współpracować w kwestiach, które mają wpływ na nasze życie. Celem projektu jest włączenie do projektu grupy młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej oraz młodzieży reprezentującej LEVEL UP, by połączyć współpracę z dwóch różnych środowisk. Dwudniowe warsztaty zostaną poprowadzone przez profesjonalistów z dziedziny nagrywania, obróbki i montażu filmów. Uczestnicy wzmocnią swoje kompetencje w zakresie obsługi kamery i montażu filmów, co może ułatwić im znalezienie pracy w późniejszym życiu a także rozbudzić ich kreatywność. Warsztaty będą trwać dwa dni i weźmie w nich udział 15 osób.

Działania, które zostaną podjęte w projekcie

W ramach projektu realizujemy dwudniowy warsztat z filmowania i montażu filmów.

Pierwszy dzień poświęcony jest produkcji wideo, a drugi postprodukcji filmu. Warsztaty będą przeprowadzone w świetlicy socjoterapeutycznej i będą obejmować 4h każdego dnia. W pierwszym dniu warsztatów młodzież nauczy się nagrywać ujęcia wideo. 

 

W ramach tego dnia młodzież nauczy się:

– rodzajów kadrów i poprawnego ustawienia kamery lub aparatu

– monitorować nagrywanego ujęcia wideo

– pracować ze światłem

– pozna różne techniki operatorskie

– dowie się jak nagrywać dźwięk w dobrej jakości

 

Drugi dzień poświęcony jest postprodukcji wideo, czyli obróbce wyprodukowanego

dzień wcześniej materiału. Młodzież nauczy się nowoczesnego montażu i kinowej obróbki kolorystycznej filmu. Wiedza jaką zdobędzie młodzież drugiego dnia warsztatu:

– zarządzanie plikami projektu video

– montaż filmu w wybranym narzędziu (np. daVinci Resolve/Avid Media

Composer/Adobe Premiere lub inny)

– Korekcja kolorów w filmie

– Nakładanie dźwięku na obraz

– Kolorowanie filmu (color grading)

Co robimy podczas projektu:

 • włączamy do projektu grupę młodzieży ze świetlicy socjoterapeutycznej 
 • wzmocniamy kompetencję uczestników projektu w zakresie obsługi kamery i montaży filmów, które to kompetencje mogą ułatwić uczestnikom znalezienie pracy w późniejszym życiu
 • dajemy możliwości współpracy młodzieży z dwóch różnych środowisk – współpraca młodzieży z mniejszymi szansami ze świetlicy socjoterepeutycznej z młodzieżą reprezentującą Stowarzyszenie LEVEL UP, która pochodzi z mniejszych miejscowości
 • stwarzamy sprzyjające środowisko dla młodzieży, tak aby dać im możliwość poznania fantastycznych ludzi i nawiązania z nimi relacji
 • rozwijamy kompetencje miękkie uczestników – praca w grupie, umiejętność swobodnego wypowiadania się przed widownią (wzrost pewności siebie), umiejętność nawiązania dialogu i współpracy ponad różnicami, budowanie zaufania i wspólnej pracy nad kwestiami, które łączą te 2 grupy
 • rozwijamy kompetencje twarde: produkcja wideo (nagrywanie profesjonalnych ujęć wideo) oraz postprodukcja wideo (montaż i kinowa obróbka kolorystyczna filmu)

  Do projektu zaangażowani są:

  Logo Fundacja British Council

  Fundacja British Council

  Organizator Inicjatywy „Stronger together”

  Logo LEVEL UP

  Stowarzyszenie LEVEL UP

  Beneficjent

  Logo Fundacja British Council small

  Projekt został sfinansowany ze środków przekazanych przez Fundację British Council