Logo Stress? No, thanks.

Stress? No, thanks. Youth workers in balance, ready for youth challenges

Z projektem „Stress? No, thanks. Youth workers in balance, ready for youth challenges”, dążymy do poprawy uczestnictwa młodzieży, koncentrując się na poprawie zdrowia psychicznego i umiejętności osób pracujących z młodzieżą w różnych obszarach Europy po pogorszeniu spowodowanym przez covid-19. Im jesteśmy zdrowsi i im lepiej znamy samych siebie, tym lepiej rozumiemy i wspieramy młodych ludzi.

Numer referencyjny projektu

2023-1-ES02-KA153-YOU-000145776

Czas trwania projektu

01.06.2023 – 29.02.2024

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • Badania: Przygotowanie informacji na podstawie swoich baz danych, statystykach i ostatnich dokumentach badawczych na temat zdrowia psychicznego i uczestnictwa młodzieży i osób pracujących z młodzieżą w każdym kraju… przed, w trakcie i po covid-19.
  • Dobre praktyki: Wybór dobrej praktyki w zakresie zdrowia psychicznego/integralnego w historycznych/ważnych sytuacji, które mogły zmienić myśli, emocje i sposoby zachowania mieszkańców (stare i/lub aktualne wydarzenia).
  • Spotkanie online z uczestnikami: Wyjaśnimy wszystkie dokumenty przygotowane do Planu Logistycznego, które uczestnicy otrzymają po spotkaniu i pierwszym dniu T.C. Porozmawiamy swojej organizacji związane z młodzieżą lub osobami pracującymi z młodzieżą.
  • Wieczór międzykulturowy: Przygotowanie typowej piosenki/tańca/przedmiotu/degustacji z Twojego kraju/regionu, które mają zostać wyeksponowane podczas T.C. Badanie o wskazaniach do podróży, programie zajęć, bezpieczeństwie, zasadach, czasie wolnym…etc.
  • Kontynuacja: Praktyczna sesja online z uczestnikami w celu przeglądu, przećwiczenia i przekazania informacji zwrotnych na temat narzędzi poznanych podczas kursu T.C.
  • Upowszechnienie: Działanie online, w ramach którego każdy partner zaprosi 1 partnera lokalnego/regionalnego i 1 partnera krajowego, aby zapoznali się z wynikami projektu i przedstawili Stress? No, thanks Seal (Decalogue).
  • Odbędzie się międzynarodowe szkolenie dla pracowników młodzieżowych i edukatorów w Marbelli w Hiszpanii.

Co robimy podczas projektu:

  • Kontakt z naturą i praca na świeżym powietrzu będą fundamentalnym aspektem tego kursu, który wykorzysta konkretne techniki, takie jak Mindfulness, Joga, Metoda Amaranta, Biodanza, Teatr Uciśnionych, a także metodologie oparte na nauczaniu pozaformalnym.
  • Kreowanie wydarzeń kulturalnych i praktyki języka, mających na celu promowanie tolerancji oraz umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.

Do projektu zaangażowani są:

Logo Gantalcala

Gantalcalá Andalucía

Lider projektu, Hiszpania

logo Stowarzyszenia LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner projektu, Polska

Logo Walk together

Walk together

Partner projektu, Bułgaria

Logo Hope for Children

Hope For Children

Partner projektu, Cypr

Logo Sytev

Sytev

Partner projektu, Słowacja

Logo Backheros

Backheros

Partner projektu, Słowenia

Logo Seiklejate Vennaskond

Seiklejate Vennaskond

Partner projektu, Estonia

Logo Alter Ego

Alter Ego

Partner projektu, Grecja

Logo CIFA

CIFA

Partner projektu, Włochy

Logo EFE

EFE

Partner projektu, Łotwa

Logo Tavo Europe

Tavo Europe

Partner projektu, Litwa

Logo Se Poate

Se Poate

Partner projektu, Rumunia

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.