Logo projektu sharing knowledge, gaining experience

Czas trwania projektu:

01.07.2023 – 31.12.2023

Sharing knowledge, gaining experience

Celem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności aktywizacji osób młodych. Proces edukacyjny skupi się na kształceniu młodych ludzi oraz wzmocnieniu wiedzy i doświadczenia
5 liderów z LEVEL UP, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z polskiego podwórka z liderami i organizacjami spotkanymi w Reykjaviku.

 

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 • 4-dniowa wizyta liderów LEVEL UPu w Reykjaviku
 • Spotkanie z główną instytucją przyjmującą, ale także z lokalnymi partnerami i ich przedstawicielami z centrum młodzieżowego, uniwersytetu, organizacji pozarządowych i obserwacja ich codziennych działań i projektów.

Co robimy podczas projektu:

 • Spotkania, warsztaty, obserwacja pracy lub działań z młodzieżą wśród min. 4 lokalnych instytucji (w tym partnera formalnego)
 •  wizyta studyjna z elementami job shadowing
 • spotkanie z liderami, prezesami, CSO i dyrektorami instytucji, rozmowy i dyskusje
 • zapoznanie się z funkcjonowaniem centrum młodzieżowego w Islandii 
 • rozwój wiedzy zespołu liderskiego w zakresie realizacji działań aktywizujących młodzież z mniejszymi szansami – np. działania z udziałem migrantów
 • LEVEL UP podzieli się doświadczeniem w zakresie realizacji programu wolontariatu i e-wolontariatu
 • poznanie metod pracy z młodzieżą z uwzględnieniem inkluzji, zwiększania poczucia własnej wartości, zaangażowania społecznego, zwiększania dostępu do edukacji, wyrównywania szans w edukacji
 • poznanie inspiracji dla inicjatyw międzypokoleniowych łączących młodzież i seniorów
 • poznanie inspiracji dotyczących działań opartych na naturze, które pomagają młodzieży w większym stopniu poruszać się na świeżym powietrzu
 • poznanie projektów obejmujących wsparcie społeczne, finansowe i edukacyjne dla osób o mniejszych szansach poprzez realizację warsztatów, mentoringu i działań międzykulturowych dla młodych ludzi

 

Do projektu zaangażowani są:

Stowarzyszenie LEVEL UP
Lider projektu,
Polska

Logo biblioteki w Reykjaviku

Reykjavik City Library

Partner projektu, Islandia

logo uniwersytetu na Islandii

Uniwersytet Islandzki

Partner goszczący, Islandia

logo HÚNAKLÚBBURINN Cubs Club z Islandii

HÚNAKLÚBBURINN Cubs Club

Partner goszczący, Islandia

youth centre Hitt Húsið logo

Centrum młodzieżowe

Hitt Húsið

Partner goszczący, Islandia

Logo grantodawcy z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Źródło dofinansowania:

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.