Logo projektu młodzieżowego sharing knowledge, gaining experience

Czas trwania projektu:

01.07.2023 – 31.12.2023

Sharing knowledge, gaining experience

Celem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej, w szczególności aktywizacji osób młodych. Proces edukacyjny skupi się na kształceniu młodych ludzi oraz wzmocnieniu wiedzy i doświadczenia
5 liderów z LEVEL UP, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z polskiego podwórka z liderami i organizacjami spotkanymi w Reykjaviku.

 

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 • 4-dniowa wizyta liderów LEVEL UPu w Reykjaviku
 • Spotkanie z główną instytucją przyjmującą, ale także z lokalnymi partnerami i ich przedstawicielami z centrum młodzieżowego, uniwersytetu, organizacji pozarządowych i obserwacja ich codziennych działań i projektów.

Co robimy podczas projektu:

 • Spotkania, warsztaty, obserwacja pracy lub działań z młodzieżą wśród min. 4 lokalnych instytucji (w tym partnera formalnego)
 •  wizyta studyjna z elementami job shadowing
 • spotkanie z liderami, prezesami, CSO i dyrektorami instytucji, rozmowy i dyskusje
 • zapoznanie się z funkcjonowaniem centrum młodzieżowego w Islandii 
 • rozwój wiedzy zespołu liderskiego w zakresie realizacji działań aktywizujących młodzież z mniejszymi szansami – np. działania z udziałem migrantów
 • LEVEL UP podzieli się doświadczeniem w zakresie realizacji programu wolontariatu i e-wolontariatu
 • poznanie metod pracy z młodzieżą z uwzględnieniem inkluzji, zwiększania poczucia własnej wartości, zaangażowania społecznego, zwiększania dostępu do edukacji, wyrównywania szans w edukacji
 • poznanie inspiracji dla inicjatyw międzypokoleniowych łączących młodzież i seniorów
 • poznanie inspiracji dotyczących działań opartych na naturze, które pomagają młodzieży w większym stopniu poruszać się na świeżym powietrzu
 • poznanie projektów obejmujących wsparcie społeczne, finansowe i edukacyjne dla osób o mniejszych szansach poprzez realizację warsztatów, mentoringu i działań międzykulturowych dla młodych ludzi

 

Do projektu zaangażowani są:

Stowarzyszenie LEVEL UP
Lider projektu,
Polska

Logo biblioteki w Reykjaviku, projekt młodzież, sharing knowledge gaining experience

Reykjavik City Library

Partner projektu, Islandia

Logo uniwersytetu Islandzkiego, organizacja goszcząca, Sharing knowledge gaining experience, projekt młodzież

Uniwersytet Islandzki

Partner goszczący, Islandia

HÚNAKLÚBBURINN Cubs Club, organizacja goszcząca, projekt młodzież, sharing knowledge gainin experience

HÚNAKLÚBBURINN Cubs Club

Partner goszczący, Islandia

Logo Centrum młodzieżowe Hitt Húsið, organizacja goszcząca projektu sharing knowledge gaining experience, projekt młodzież

Centrum młodzieżowe

Hitt Húsið

Partner goszczący, Islandia

Logo grantodawcy z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Źródło dofinansowania:

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.