safe spaces logo

Safe spaces

Celem projektu jest wyposażenie pracowników pracujących z młodzieżą w wiedzę, umiejętności oraz narzędzia umożliwiające przeciwstawienie się przemocy ze względu na płeć w lokalnych miastach i w całej UE. Projekt zwiększa ich zdolność do poprawy włączającej reprezentacji płci w społeczeństwie, w przestrzeni publicznej i wzmocnia zdolności edukacyjne do demontażu zinternalizowanej przestrzeni oraz zewnętrznych stereotypów i uprzedzeń.  Projekt realizowany jest poprzez edukację pozaformalną. Udział w projekcie weźmie 3 reprezentantów z Polski.

Numer referencyjny projektu:

2020-1-IT03-KA150-YOU-000020936

Czas trwania projektu:

16.10.2023-25.10.2023

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • prezentacje oraz warsztaty nt. równości płci
  • warsztaty rozwojowe (zajęcia symulacyjne, debata krytyczna, zajęcia praktyczne, wynalazki, dzielenie się historiami)
  • spotkania z ekspertami ds. płci
  • wieczorki międzykulturowe

Co robimy podczas projektu:

  • Wymieniamy się doświadczeniami nt. równości płci
  • Uczymy się lepiej na temat równości płci, jej stereotypów i zakresu
  • Dowiadujemy się, jak bardzo różnią się wiedza o równości płci u młodych ludzi w zależności od kraju
  • dzielimy się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z młodzieżą z naszych lokalnych społecznościach poprzez organizowane wydarzenia upowszechniające

Do projektu zaangażowani są:

Cinergies logo

Cinergies 

Partner projektu, Grecja

Enterprising Partners

Enterprising Partners 

Partner projektu, Litwa

Maghweb logo

Maghweb 

lider projektu, Włochy

Logo Youth Mundus

Youth Mundus 

Partner projektu, Włochy

YouthProgress

Youth Progress s.z 

Partner projektu

MTÜ Euroopas logo

MTÜ Euroopas 

Partner projektu, Estonia

Źródło dofinansowania: Projekt jest dofinansowany i realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

Logo Dofinansowania od Unii Europejskiej