Grafika z 3 postaciami i skrzydłami

Pokoleniowe skrzydła: razem ku rozwojowi

W ramach projektu odbędą się dwie serie międzypokoleniowych warsztatów rozwojowych (po 8 spotkań każda), w których weźmie udział głównie młodzież i seniorzy. Ich celem będzie zwiększenie poczucia sprawczości oraz identyfikacja i wzmocnienie zasobów posiadanych przez uczestników. Umożliwią one uczestnikom rozwój osobisty przy wsparciu profesjonalnej trenerki, który będzie wynikał m.in. z wymiany perspektyw i doświadczeń, a także ze wsparcia i konstruktywnych informacji zwrotnych udzielanych przez innych uczestników (w szczególności tych z innych pokoleń). Warsztaty odbędą się stacjonarnie w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” w Warszawie. 

Numer referencyjny

ESC30-SOL-B12F8237

Czas trwania projektu

2024.02.01 – 2025.01.31

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w różnego rodzaju zadaniach i ćwiczeniach z zakresu andragogiki, coachingu, doradztwa zawodowego i rozwoju osobistego, dostosowanych do potrzeb i możliwości obu grup pokoleniowych. W szczególności uczestnicy będą mogli:

 • rozwinąć swoje kompetencje, identyfikując mocne strony, zasoby i umiejętności
 • określić swoje cele życiowe lub zawodowe
 • wzmacniać swoje poczucie własnej wartości
 • rozwijać zdolność wpływania na swoje życie
 • wspierać poczucie celu i znaczenia w społeczeństwie

 

W celu upowszechnienia projektu stworzymy i opublikujemy raport podsumowujący obie serie. Będzie on zawierał komentarze uczestników oraz dobre praktyki, które będzie można wykorzystać w innych inicjatywach międzypokoleniowych. Podzielimy się tym raportem z instytucjami społecznymi w Warszawie, które zajmują się tematyką międzypokoleniową.

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 • Dwie serie po 8 międzypokoleniowych warsztatów rozwojowych
 • spotkania wstępno-zapoznawcze oraz podsumowujące w ramach każdej serii
 • Stworzenie raportu z dobrymi praktykami oraz upowszechnienie go wśród instytucji spoza projektu

  Co robimy podczas projektu:

   • Umożliwiamy integrację międzypokoleniową młodzieży i seniorów
   • Stwarzamy bezpieczną przestrzeń dla przedstawicieli różnych pokoleń do wspólnego rozwoju
   • Umożliwiamy uczestnikom wyznaczanie celów życiowych oraz zawodowych i odnajdywanie motywacji do ich realizacji
   • Stwarzamy warunki do pracy nad umiejętnościami miękkimi
   • Umożliwiamy uczestnikom przełamanie barier międzypokoleniowych i poszerzenie własnej perspektywy w bezpiecznej atmosferze, pod okiem specjalisty
   • Zwiększamy wzajemne zrozumienie, co do przyjmowanych postaw, zachowań i wartości
   • Ograniczamy stereotypizację

   

  Do projektu zaangażowani są:

  Logo Level Up

  Stowarzyszenie LEVEL UP

  Realizacja projektu

  Łódź, Polska

  Logo liścia na zielonym tle z brązowym napisem obok

  Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie

  Partner wspierający

  Warszawa, Polska

  Niebieski okrągły napis oraz znicz w środku

  Wydział Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski

  Patronat

  Warszawa, Polska

  Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

  Źródło dofinansowania:  Projekt realizowany z Europejskiego Korpusu Solidarności z funduszy Unii Europejskiej.