Pact 4 Peace

Pact4peace

Projekt jest skupiony na promowaniu edukacji pokojowej oraz rozwiązywania konfliktów, szczególnie wśród młodych ludzi. Wzajemna możliwość uczenia się oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami pozwoli na wykorzystanie nowo nabytej wiedzy i umiejętności poprzez projektowanie i wdrażanie działań edukacji pokojowej wraz z młodymi ludźmi w swoich społeczeństwach.

Numer referencyjny

2023-1-DE04-KA153-YOU-000143066-000102645

Okres trwania projektu

01/06/2023 – 31/12/2023

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  •  9 dniowe szkolenie, podczas którego uczestnicy nabędą dodatkowe umiejętności w obszarach komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów, kompetencji międzykulturowych oraz aktywnego obywatelstwa 
  • wymiana doświadczeń między uczestnikami, wskazanie dobrych praktyk w działaniach, mająca na celu pobudzenie chęci i innowacyjności do tworzenia  własnych projektów zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych
  • spotkania upowszechniające, które zostaną przeprowadzone przez uczestników projektu,

 

Co robimy podczas projektu:

    • Umożliwienie pracownikom młodzieżowym projektowania, wdrażania i oceny skutecznych działań w zakresie edukacji pokojowej i rozwiązywania konfliktów,
    • Zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w wysiłki na rzecz budowania pokoju poprzez działania zaprojektowane i realizowane przez przeszkolonych pracowników młodzieżowych,
    • Wspieranie współpracy i tworzenia sieci kontaktów pomiędzy młodymi pracownikami i organizacjami młodzieżowymi w dziedzinie edukacji pokojowej i rozwiązywania konfliktów
  • Kulturowe wieczory umożliwiające uczestnikom zapoznanie się z tradycjami innych państw.

 

YOUTH VISION ASSOCIATION

Youth Vision Association

Lider projektu

Niemcy

logo Stowarzyszenia LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner

Polska

Yout Line

Yout Line

Partner

Łotwa

Youth Senate Bułgaria

Youth Senate Bulgaria

Partner

Bułgaria

ARGUS TEKNOLOJI BILIŞIM SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI

ARGUS TEKNOLOJI BILIŞIM SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI

Partner

Turcja

ASSOCIATIA YOUTH COMPETENCY DEVELOPMENT

ASSOCIATIA YOUTH COMPETENCY DEVELOPMENT

Partner

Rumunia

Logo organizacji partnerskiej ze szwecji

UNITED EQUALITY/FÖRENAD JAMLİKHET

Partner

Szwecja

BRISA INTERCULTURAL ITALIA A.P.S

BRISA INTERCULTURAL ITALIA A.P.S

Partner

Włochy

Erasmus+ logo

Projekt jest realizowany i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.