Logo projektu Our EU 2024 - V4 in Action

Our EU 2024-V4 in Action

W związku z 20 rocznicą dołączenia Krajów Grupy Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej projekt ma na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi, jak wielki wpływ na życie milionów osób miało to wydarzenie. Głównym zamierzeniem projektu jest przekazanie wiedzy młodym ludziom i nabycie przez nich praktycznych umiejętności krytycznego myślenia, kreatywnej komunikacji, zwalczania propagandy, ale również nauka dobrych praktyk w zakresie inicjowania działań społecznych. Poprzez stworzenie programu chcemy zwiększyć świadomość nowych mediów, różnorodności oraz otwartości na inne kultury. Poprzez udział w działaniach projektowych uczestnicy nabędą kluczowe kompetencje pozwalające na lepsze funkcjonowanie oraz zrozumienie współczesnego świata.

Numer referencyjny

22320117

Czas trwania projektu

01/10/2023–31/01/2025

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 • e-learningowy kurs podzielony na 4 kategorie tematyczne: korzystanie z nowych mediów, rozpoznawanie populizmu i fałszywych wiadomości, marketing i kampanie internetowe oraz działalność społeczna w praktyce
 • 12 dniowa mobilność po krajach Grupy Wyszehradzkiej połączona z konferencjami mającymi na celu przybliżenie lokalnych sposobów działania
 • internetowe wyzwania dla uczestników zwiększające świadomość internetową
 • wywiady z uczestnikami 
 • stworzenie przewodnika dobrych praktyk
 • internetowa kampania na temat bezpiecznych praktyk internetowych

  Co robimy podczas projektu:

   •  zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat wpływu i możliwości wynikających z przynależności do Unii Europejskiej oraz Grupy Wyszehradzkiej
   • rozwój kompetencji miękkich takich jak: zdolność krytycznego myślenia, rozróżniania faktów, odpowiedzialność za swoje działania, bezpieczna komunikacja, otwartość na innych i nowe kultury
   •  stworzenie zbioru dobrych praktyk działalności młodych ludzi w lokalnych środowiskach
   • współpraca w międzynarodowym środowisku przy wspólnym tworzeniu konferencji
   • poprzez edukację nieformalną poszerzamy horyzonty i uczymy się patrzeć krytycznie z wielu perspektyw
   • dostrzegamy zagrożenia płynące z zakłamanych przekazów internetowych, praktyczna nauka dostrzegania i weryfikowania fałszywych informacji

   

  Do projektu zaangażowani są:

  Youth-Bridges-Budapest-logo

  Youth Bridges Budapest

  Lider projektu

  Węgry

  oti-slovakia-logo organizacji

  OTI Slovakia

  Partner projektu

  Słowacja

  Brno for you-logo organizacji

  Brno for you

  Partner projektu

  Czechy

  Logo Level Up

  Stowarzyszenie LEVEL UP

  Partner projektu

  Polska

  Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

  Źródło dofinansowania:

  Fundusze Wyszehradzkie.