Logo projektu On the way to tolerance

On the way to tolerance

„On the way to tolerance” to projekt wymiany młodzieżowej trwający 9 dni z udziałem 36 młodych ludzi z Litwy, Polski, Węgier i Rumunii. Celem projektu jest zmiana postaw i zachowań wobec dyskryminacji, propagowanie tolerancji oraz zwiększenie integracji społecznej uczestników o mniejszych szansach. Projekt ma na celu podniesienie świadomości na temat dyskryminacji oraz zachęcenie młodych ludzi do walki o swoje prawa oraz walki za prawa innych. Projekt ma pomóc uczestnikom stać się aktywnymi propagatorami tolerancji oraz odkryć sposoby na zapobieganie dyskryminacji i zwiększenie tolerancji w ich społecznościach oraz w UE.

Numer referencyjny

2022-3-LT02-KA152-YOU-000093076

Okres trwania projektu

10.03.2023 – 09.03.2025

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 • Wieczory międzykulturowe.
 • Gry budujące zespół.
 • Po wymianie uczestnicy podzielą się zdobytą wiedzą w swoich lokalnych środowiskach.
 • Różne dyskusje na temat dyskryminacji.

Co robimy podczas projektu:

 • Nawiązujemy nowe znajomości i poznajemy inne kultury.
 • Zdobywamy wiedzę dotyczącą problematyki dyskryminacji oraz przeciwdziałaniu im .
 • Promujemy tolerancję i wzajemny szacunek .
 • Zwiększamy integracje społeczną uczestników o mniejszych szansach.
 • Zrozumienie, że każdy z nas jest równy, niezależnie od naszych różnic.
 • Odkryjemy sposoby na zapobieganie dyskryminacji.
 • Zwiększenie tolerancji.
 • Spędzimy miło czas na wzajemnym poznawaniu siebie.

Do projektu zaangażowani są:

Asociacija go Forward Lt

Asociacija go Forward Lt

Litwa

Lider projektu

Stowarzyszenie LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Łódź, Polska

Partner projektu

Euro education federation

Euro education federation

Rumunia

Partner projektu

Fiatalok Előre Egyesulet

Fiatalok Előre Egyesulet

Węgry

Partner projektu

Projekt jest dofinansowany i realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.