logo projektu

Leave noone Behind

Celem projektu Leave Noone Behind jest promowanie pomocy uchodźcom. Uczestnicy poznają, z jakimi problemami muszą się mierzyć osoby zmuszone do ucieczki ze swojego kraju. Dowiedzą się także, w jaki sposób mogą im pomóc oraz jak zmotywować lokalną społeczność do tego samego. Projekt ma również zachęcić młode osoby do dołączenia do lokalnych wolontariatów. Tak samo ważnym aspektem jest zrozumienie, jakie prawa mają uchodźcy, by dostosować formę pomocy.

Numer referencyjny

2023-1-EL02-KA152-YOU-000114682

Okres trwania projektu

15/09/2023 - 14/07/2024

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • Zorganizowanie wymiany młodzieżowej dla 42 osób z 7 krajów 
  • Wydarzenia upowszechniające po mobilności, na których podzielimy się z lokalną społecznością wiedzą ze szkolenia

Co robimy podczas projektu:

  • Poznajemy osoby z innych krajów
  • Poznajemy inne kultury w trakcie Wieczorków kulturowych 
  • Rozwijamy umiejętności rozwiązywania problemów oraz komunikacji
  • Uczymy się pracy w grupach oraz szlifujemy umiejętności liderskie
  • Poprawiamy umiejętności językowe
  • Rozwijamy empatię w stosunku do uchodźców i ich problemów
  • Motywujemy młode osoby do aktywnego pomagania uchodźcom oraz promowania ich integracji  ze społeczeństwem

Do projektu zaangażowani są:

European Youngsters

Lider projektu

Grecja

Partner projektu

Active CItizens of Malmö

Partner

Szwecja

Logo LEVEL UP

Stowarzyszenie Level Up

Partner

Polska

Logo Jugendliche fur Kultur (Youth X)

Gemeinnütziger Verein für Gesundheit, Bildung, Kultur und Sport

Partner

Niemcy

Partner projektu

ADA COURS ACADEMY

Partner

Francja

Young Enterpreneurs

Partner

Północna Macedonia

Logo LEVEL UP

Düzce Alfa Gençlik Derneği

Partner

Turcja

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

Projekt jest dofinansowany i realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.