Logo projektu In motion for inclusion

Numer referencyjny projektu

2023-1-LT02-KA151-YOU-000131030

Czas trwania projektu: 

23.10.23 – 30.01.24

Grafika przedstawiająca informacje o projekcie.

In Motion for Inclusion

Główny celem projektu jest rozwój osób pracujących z młodzieżą pochodzącą z defaworyzowanych grup. Poprzez udział w projekcie uczestnicy zyskają wiedzę i metodologię potrzebną do efektywnej pracy z młodzieżą zagrożoną społecznym wykluczeniem. Ponadto, celem projektu jest podnoszenie świadomości na temat problemów defaworyzowanej młodzieży, a także zachęcanie do podejmowania działań, które uczynią społeczeństwo bardziej inkluzywnym wobec defaworyzowanej młodzieży.

Co robimy podczas projektu:

  • Poszerzamy wiedzę na temat specyfiki pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym
  • Dowiadujemy się jak docierać do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz jak angażować ją w aktywność młodzieżową
  • Dostajemy konkretne narzędzia, metodologie pozwalające na inkluzję defaworyzowanej młodzieży 
  • Rozwijamy pozytywne nastawienie wobec projektów z młodzieżą defaworyzowaną
  • Wymieniamy doświadczenia i użyteczne metody pracy z różnymi grupami defaworyzowanami

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

Najważniejszym działaniem projektu jest międzynarodowe szkolenie dla osób, które pracują z młodzieżą z defaworyzowanych grup i/lub zagrożeniem wykluczeniem społecznym.

Wszystkie aktywności będą oparte o nieformalne metody nauczania:

  • prezentacje
  • warsztaty,
  • dyskusje w grupach.

(konkrety do pozyskania od lidera projektu)

Do projektu zaangażowani są:

Logo partnera projektu - Unique Projects

Association ‘’Unique Projects”

Lider projektu

Litwa

Logo LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Lider projektu

Polska

logo partnera Vándor Fiatalok Egyesülete

Fiatalok Egységben Egyesület

Partner projektu

Węgry

Logo LEVEL UP

Dijital Aktif Yenilikci Sosyal Genclik Dernegi

Partner projektu

Turcja

Logo LEVEL UP

Connections OWG

Partner projektu

Rumunia

Logo partnera projektu- Erasmusplus Hannover

ADEL

Partner projektu

Słowacja

Logo Europejski Korpus Solidarności

Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Finansowane przez Unie EU