Logo projektu Greener Youth

GREENER YOUTH

Projekt skupia się na aktywizmie środowiskowym i sposobach jego wykorzystania w praktyce edukacyjnej osób pracujących z młodzieżą. Ideą projektu jest ustrukturyzowanie niektórych działań w celu promowania tzw. „zielonych umiejętności” i przetestowania ich między sobą, tak aby osoby uczestniczące w szkoleniu mogły je przenieść z powrotem do własnego kontekstu edukacyjnego. Projekt ma na celu wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w wiedzę, umiejętności i narzędzia do włączania aktywizmu klimatycznego i podnoszenia świadomości młodych ludzi w ich lokalnych środowiskach jak i w całej UE. Działania będą realizowane w ramach nieformalnej edukacji. W projekcie weźmie udział 3 edukatorów z Polski.

Numer referencyjny projektu:

2020-1-IT03-KA150-YOU-000020936

Czas trwania projektu:

01.10.2023 – 10.10.2023

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 W ramach projektu zostanie zrealizowane szkolenie międzynarodowe podczas którego odbędą się:

 • debaty i dyskusje o ociepleniu klimatu, europejskiej zielonej strategii, aktywiźmie środowiskowym w różnych krajach
 • praca w grupach nad kompetencjami miękkimi
 • zajęcia teambuldingowe
 • wymiana dobrych doświadczeń pomiędzy organizacjami
 • wieczorki międzykulturowe

Co robimy podczas projektu:

 • inkorportujemy ciekawe praktyki dot. aktywizmu środowiskowego do pracy z młodzieżą
 • dzielimy się swoimi doświadczeniami z edukatorami zagranicznymi
 • poznajemy działalność innych organizacji w obszarze ekologii
 • uczymy się aktywizmu ekologicznego w praktyce
 • promujemy model uczenia się przez całe życie i wspieramy edukatorów w ich rozwoju. 
 • zdobywamy tzw. “zielone umiejętności” które wykorzystamy w naszej pracy z młodzieżą

Do projektu zaangażowani są:

Maghweb - lider projektu, Palermo, Italy, greener youth

Maghweb

lider projektu,

Palermo, Italy

LEVEL UP

partner,

Łódź, Polska

Cinergies, partner, Ateny, Grecja, greener youth

Cinergies

partner,

Ateny, Grecja

Youth Mundus - partner, Barcelona, Hiszpania, greener youth

Youth Mundus 

partner,

Barcelona, Hiszpania

Youth Progress s.z - partner - Praga, Czech Republic, greener youth

Youth Progress

partner

Praga, Czech Republic

MTÜ Euroopas - partner - Tallin, Estonia, greener youth

MTÜ Euroopas

partner,

Tallin, Estonia

Enterprising Partners - partner - Wilno, Litwa, greener youth

Enterprising Partners

partner

Wilno, Litwa

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+