Logo projektu Green Me UP!

Numer referencyjny projektu:

2023-1-IT03-KA152-YOU-000148850

Czas trwania projektu:

01-06-2023-31-05-2024

GREEN ME UP

Projekt „GREEN ME UP” ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród młodych ludzi pochodzących z różnych części Europy. Projekt skupia się na edukacji w zakresie kryzysu klimatycznego oraz zrównoważonego rozwoju poprzez zastosowanie metod edukacji nieformalnej. Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi z mniejszymi szansami do angażowania się na rzecz środowiska i promowanie aktywnego uczestnictwa.

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

Wymiana młodzieży dla 36 osób z 5 krajów (Włochy, Polska, Litwa, Hiszpania, Grecja) obejmująca takie aktywności jak:

 • Poszerzanie wiedzy na temat edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju
 • Podnoszenie świadomości ekologicznej uczestników i społeczności lokalnej
 • Praca za pomocą metod edukacji nieformalnej
 • Działania na wszystkich poziomach (lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim)
 • Praca w grupach międzykulturowych w języku angielskim
 • Wieczory kulturowe, które wpłyną na poznanie zwyczajów oraz jedzenia z danego kraju.

Na koniec serii warsztatów odbędzie się konferencja upowszechniająca, w trakcie której przeprowadzona zostanie duża, otwarta dyskusja na temat treści przekazywanych w trakcie warsztatów oraz ich formy.

Co robimy podczas projektu:

 • zwiększamy świadomość uczestników oraz społeczności lokalnej na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju 
 • tworzymy kampanię społeczną, która zostanie wdrożona przez uczestników w miejscowości Avola na Sycylii, gdzie odbywa się projekt, a po zakończeniu projektu kampania ta może być zastosowana także w pozostałych krajach
 • wzmacniamy i promujemy aktywne uczestnictwo młodych ludzi z mniejszymi szansami
 • wdrażamy dobre praktyki wśród młodych ludzi
 • podejmujemy działania na rzecz ochrony środowiska
 • rozwijamy umiejętności komunikacyjne, uczymy się współpracy w międzynarodowym zespole
 • rozwijamy kompetencje językowe poprzez pracę w języku angielskim

 

Do projektu zaangażowani są:

Logo organizacji Associazione Culturale Usamborgia z Włoch

Associazione Culturale Usamborgia

Lider projektu

Włochy

Logo Level Up

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner projektu

Polska

Logo organizacji Ayuntamiento de Almoradí z Hiszpanii

Ayuntamiento de Almoradí

Partner projektu

Hiszpania

Logo organizacji ASOCIACIJA TAVO EUROPA z Litwy

ASOCIACIJA TAVO EUROPA

Partner projektu

Litwa

Logo organizacji Synapseis AMKE z Grecji

Synapseis AMKE

Partner projektu

Grecja

Erasmus+ logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Finansowane przez Unie EU