logo projektu

Experience(d) Youth Work

Projekt to 5-dniowe międzynarodowe szkolenia dla pracowników młodzieżowych, którzy będa pracować bezpośrednio z młodzieżą z grup integracyjnych w ubogich środowiskach wiejskich. Główne działania będą obejmować połączenie trekkingu i dziennikarstwa. Szkolenie będzie oparte na empirycznej metodzie uczenia się – innowacyjna praktyka szkoleniowa uczenia się w ruchu i na świeżym powietrzu, wykorzystując różne narzędzia (przyrodę, sztukę, różne techniki prowadzenia dziennika, nieformalne zajęcia grupowe) i dokumentowanie procesu uczenia się.

Numer referencyjny

2022-1-IT03-KA151-YOU-000051739

Okres trwania projektu

01.06.2022 – 31.08.2023

Tematy, które zostaną podjęte w projekcie:

 • wyzwania i możliwości podczas pracy młodzieżą z mniejszymi szansami
 • dzielenie się praktyką i kompetencjami dotyczącymi tego, jak pokonywać wyzwania i realizować możliwości
 • połączenie praktycznego i umysłowego procesu uczenia się;
 • nauka dokumentowania pozaformalnego uczenia się
 • odzwierciedlenie i ocena praktyk i kompetencji w zakresie pracy z młodzieżą przy użyciu europejskich narzędzi uznawania
 • uczenie się poprzez doświadczanie

Co robimy podczas projektu:

 • poznajemy nowe metodyki pracy z młodzieżą
 • poznajemy empiryczną metodę uczenia się
 • uczymy się procesu dokumentowania
 • uczymy się wykorzystywania różnych narzędzi – przyrody, sztuki, różnych technik prowadzenia dziennika, nieformalnych zajęć grupowych
 • uczymy się prowadzenia dzienników pracując z grupami docelowymi

Partnerzy

InCo-Molfetta APS

InCo-Molfetta APS

Włochy

Lider projektu

Patras Youth Club

Patras Youth Club

Grecja

Partner

Stowarzyszenie LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Polska

Partner

Youth Mix

Youth Mix

Armenia

Partner

GO Alive ngo

GO Alive ngo

Grecja

Partner

Projekt jest dofinansowany i realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.