Logo Dream Youth Acts Eco Logically

Dream Youth Acts Eco Logically

To już nasz kolejny projekt ekologiczny w Rzymie, w którym weźmie udział 7 uczestników z Polski. Wspólnie z obywatelami z Czech, Gruzji, Azerbejdżanu, Szwecji, Włoch i Węgier wypracują nawyki i powiększą swoją wiedzę w zakresie ekologii i czynników, które niszczą naturalne środowisko.

Numer referencyjny

2022-3-IT03-KA152-YOU-000093838

Okres trwania projektu

01.01.2023 – 30.09.2023

Cele projektu:

 1. pokazanie głównych przyczyn i rodzajów zanieczyszczeń (wody, powietrza, gleby);
 2. poprawa świadomości ekologicznej i empatii młodych ludzi;
 3. rozwijanie umiejętności działania, badań, rozwiązywania problemów i rozwoju projektów proekologicznych;
 4. motywowanie uczestników w kierunku ciągłej ochrony środowiska naturalnego.

 

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 • W ramach projektu zorganizowana zostanie wymiana młodzieży w Rzymie, podczas której młodzież będzie debatować nad ważnymi problemami ekologicznymi, które wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie.
 • W ramach działania odbędą się warsztaty teambuldingowe, debary, gry zespołowe, zadania indywidualne.
 • Po zakończeniu mobilności uczestnicy realizować będą lokalne wydarzenia upowszechniające promujące aktywność młodzieży oraz program Erasmus+.

 

Co robimy podczas projektu:

 • zwiększamy świadomość młodzieży w zakresie proekologicznych postaw;
 • pokazujemy podstawowe zasady dbania o środowisko naturalne;
 • promujemy włączenie osób z mniejszymi szansami;
 • angażujemy młodzież do udziału w debatach nt. trudnych kwestii społecznych;
 • zwiększamy mozliwości wolontariuszy na działania na poziomie międzynarodowym.
logo Stowarzyszenia LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner

Łódź, Polska

Randomowe logo

Dream Youth Actives

Lider

Rzym, Włochy

Logo AVKASIIS AKHALGAZRDULI KAVSHIRI

Avkasiis Akhalgazrduli Kavshiri

Partner

Tibilisi, Gruzja

Logo Azeri Yurdu Gencler Birliyi (AYGB)

Gənclərin İntellektual İnkişafına Yardım" ictimai birliyi

Partner

Baku, Azerbejdżan

Logo Ungdomens Röst

Ungdomens Röst

Partner

Kalmar, Szwecja

Logo Fiatalok Egységben Egyesület

Fiatalok Egységben Egyesület

Partner

Budapeszt, Węgry

Logo Youthist Off Havirov Czechy

Youthist Off Havirov

Partner

Podlesí, Czechy

Erasmus+ logo

Projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.