Mężczyzna tańczący. Logo projektu Dance it out!

Dance it out! 

Główny celem projektu jest nabycie przez uczestników wiedzy oraz praktycznego doświadczenia w terapii tańcem (Dance Movement Therapy). Poprzez udział w projekcie uczestnicy zyskają narzędzia do regulacji emocjonalnej, ekspresji emocji oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych psychicznie. Projekt ten ma przyczynić się do zrozumienia i szerzenia metody terapii tańcem jako narzędzia do pracy z trudnościami psychicznymi i zdrowym zarządzaniem emocjami.

Czas trwania projektu: 

01-06-2023 – 31-08-2024

Numer referencyjny projektu

2023-1-LT02-KA151-YOU-000131030

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

 • Najważniejszym działaniem projektu jest międzynarodowa wymiana dla młodzieży, która ma zwiększyć świadomość na temat użycia terapii tańcem jako metody samoregulacji emocji.

  Co robimy podczas projektu:

   • Dowiadujemy się na temat zalet terapii tańcem i możliwości użycia jej w pracy z młodzieżą
   • Używamy terapii tańcem w praktyce by każdy mógł odczuć jej oddziaływanie na ciało i umysł
   • Dajemy narzędzie młodzieży, które ma jej pomóc w ekspresji swoich emocji i radzeniem sobie z problemami psychicznymi poprzez taniec
   • Szerzymy wiedzę na temat narzędzia jakim jest terapia tańcem by używać jej w życiu codziennym.

   

  Do projektu zaangażowani są:

  Logo partnera Neribota Ateitis

  Neribota Ateitis

  Lider projektu

  Litwa

  Logo LEVEL UP

  Stowarzyszenie LEVEL UP

  Partner projektu

  Polska

  Erasmus+ logo

  Projekt jest realizowany i finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

  PL Finansowane przez Unię Europejską