Logo projektu - dwóch narysowanych ludzi, jeden w kolorach flagi litwy drugi w polski

Cross-Cultural Friendship

Celem projektu jest promocja międzynarodowej współpracy młodzieży i poznania międzykulturowego poprzez twórczość ludową narodów litewskiego i polskiego. Wspólnie zrealizujemy 7-dniowy projekt wymiany młodzieży na Litwie, w którym weźmie udział 20 uczestników w wieku 14-18 lat z Litwy i Polski.

Działania, które realizujemy

Zajęcia takie jak opowiadanie bajek, współczesna interpretacja baśni, poszukiwanie wspólnych powiązań w folklorze za pomocą motywów bałtyckich i bursztynowych pomogą poznać kultury poprzez folklor. 

Rozwijanie percepcji międzykulturowej i przyjaźni poprzez folklor zapewni uczestnikom wiedzę i nowe doświadczenia, wzbogaci ich rozumienie sztuki ludowej, wprowadzi / przypomni im to, co mamy wartościowe i unikatowe. Komunikacja w środowisku międzynarodowym pozwoli na bliskie spotkanie z cechami narodowymi innego kraju i języka. Dzięki projektowi uczestnicy będą mieli okazję zarówno zobaczyć, jak i poszerzyć swoje horyzonty, lepiej poznać inną kulturę, narodowe niepowtarzalności, charakterystyczne cechy kraju, a także nawiązać przyjaźnie. 

stovykladraugai

Public Company the Children and Youth center "The Valley of Joy"

Litwa
Organizacja przyjmująca

stovykladraugai

Stowarzyszenie LEVEL UP

Polska
Partner