Connect with You(th)

Projekt skupia się na idei samoświadomości oraz znajomości nas samych. Organizator wymiany chcę zwrócić uwagę na to, iż jest to bardzo istotny aspekt przy podejmowaniu życiowych decyzji i obieraniu ścieżek kariery. Samoświadomości własnych potrzeb oraz otaczającego nas świata uczestnicy będą się uczyć poprzez ekspresję artystyczną – między innymi poprzez praktykę uważności, ruch ciała, malowanie, pisanie czy komponowanie muzyki.

Numer referencyjny

2022-3-ES02-KA152-YOU-000099875

Okres trwania projektu

01.02.2023 – 30.11.2023

Działania, które zostaną zrealizowane w trakcie wymiany:

  • warsztaty kreatywne, mające na celu pogłębienie samoświadomości uczestników
  • warsztaty dotyczące podejmowania decyzji i pracowania z emocjami
  • wieczory kulturowe
  • przedstawianie przez uczestników swoich organizacji z których przyjechali

Co robimy podczas projektu:

  • uczymy się o sobie i swoich emocjach
  • zdobywamy wiedzę i umiejętności dotyczące podejmowania decyzji
  • spędzamy czas w twórczy i kreatywny sposób
  • poznajemy nowych ludzi
  • wymieniamy się doświadczeniami
  • kultywujemy nurt self-care

Do projektu zaangażowani są:

logo Diyarbakir

Asociación Xuvenil Arousa Moza

Lider projektu

Hiszpania

Logo LEVEL UP

SEA Greece

Partner projektu

Grecja

logo Diyarbakir

The bettermaking Ifjúsági Alapítvány

Partner projektu

Węgry

logo Diyarbakir

MITTETULUNDUS UHING NOORED UHISKONNA HEAKS

Partner projektu

Estonia

Selfmade

Selfmade

Partner projektu

Portugalia

Logo VSI INOVACIJU BIURAS Litwa

Associazione Agenzia per la Promozione dei Giovani

Partner projektu

Włochy

Logo LEVEL UP

Asociatia Euroactive NGO

Partner projektu

Rumunia

Kiyikoy Doga

KIYIKOY DOGA SPORLARI KULUBU DERNEGI

Partner projektu

Turcja

Logo LEVEL UP

LEVEL UP

Partner projektu

Polska

logo Diyarbakir

Asociación Xuvenil Arousa Moza

Lider projektu

Hiszpania

Logo LEVEL UP

SEA Greece

Partner projektu

Grecja

logo Diyarbakir

The bettermaking Ifjúsági Alapítvány

Partner projektu

Węgry

logo Diyarbakir

MITTETULUNDUS UHING NOORED UHISKONNA HEAKS

Partner projektu

Estonia

Selfmade

Selfmade

Partner projektu

Portugalia

Logo VSI INOVACIJU BIURAS Litwa

Associazione Agenzia per la Promozione dei Giovani

Partner projektu

Włochy

Logo LEVEL UP

Asociatia Euroactive NGO

Partner projektu

Rumunia

Kiyikoy Doga

KIYIKOY DOGA SPORLARI KULUBU DERNEGI

Partner projektu

Turcja

Logo LEVEL UP

LEVEL UP

Partner projektu

Polska

logo erasmus+

Projekt jest realizowany i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

logo erasmus+

Projekt jest realizowany i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+