logo Akcji grywalizacji

Numer referencyjny projektu:

2023-2-PL01-ESC30-SOL-000168177

Czas trwania projektu:

1.10.2023- 31.05.2024

Akcja Grywalizacja!

W Europie Zachodniej coraz powszechniej stosowana jest Grywalizacja w edukacji oraz w usługach publicznych — władze fińskich miast wykorzystują gry planszowe do zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej i efektywnego projektowania polityk publicznych.

 

W roku akademickim 2023/24 zapraszamy uczniów i studentów na szybki kurs grywalizacji! Podczas 8 spotkań warsztatowych pokażemy wam, w jaki sposób można wykorzystywać gry planszowe i scenariuszowe w analizie politycznej oraz rozwoju ścieżek kariery. Będziecie mogli podszkolić umiejętności współpracy, negocjacji czy też efektywnego zarządzania czasem i zasobami. Poza tym to idealna okazja dla fanów gier planszowych, aby lepiej zrozumieć mechanizmy teorii gier stojące za ich hobby. 

Widzimy się z wami na warsztatach! Po więcej informacji zachęcamy do śledzenia naszego profilu na FB.

Kontakt z koordynatorem: 

Projekt prowadzony przez Interdyscyplinarne Koło Naukowe Myśl Politycznie

Jakub Chustecki

tel: 797-443-235

e-mail: myslpolitycznie@uw.edu.pl

Myśl Politycznie

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie seria 8 warsztatów grywalizacyjnych skierowanych do uczniów i studentów z Warszawy i okolic. Podczas warsztatów uczestnicy:

 • Zaznajomią się z podstawami teorii gier i teorii racjonalnego wyboru 
 • Poznają zalety kooperacji i partycypacji obywatelskiej 
 • Dzięki praktyce grywalizacyjnej rozwiną swoją kreatywność i przedsiębiorczość
 • Rozegrają partie w gry pozwalające im na podniesienie swoich kompetencji w zakresie: zarządzania, kooperacji, racjonalnego gospodarowania zasobami, ochrony klimatu, 
 • Zagrają w gry scenariuszowe rozwijające ich umiejętności współpracy, negocjacji i dedukcji, podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych

 

Na koniec serii warsztatów odbędzie się konferencja upowszechniająca, w trakcie której przeprowadzona zostanie duża, otwarta dyskusja na temat treści przekazywanych w trakcie warsztatów oraz ich formy.

Co robimy podczas projektu:

 • Kształtujemy kompetencje i umiejętności miękkie – m.in. z zakresu kreatywnego rozwiązywania problemów, rozstrzygania dylematów decyzyjnych i logicznego myślenia
 • Ćwiczymy przeprowadzanie analiz i prognoz politycznych 
 • Pogłębiamy umiejętności z zakresu współpracy w zespole, komunikacji, obejmowania i pełnienia ról, zarządzania grupą  
 • Rozszerzamy wiedzę na temat procesów politycznych i zarządzania nimi oraz na temat działania systemu politycznego i ekonomicznego
 • Rozwijamy świadomość na temat technik socjotechnicznych, negocjacyjnych i dedukcyjnych  
 • Promujemy innowacyjne metody kształcenia wśród lokalnej kadry pedagogicznej dzięki organizacji konferencji
 • Angażujemy ponad 200 młodych ludzi chcących poszerzać swoje horyzonty i rozwijać kompetencje miękkie

 

Logo Europejski Korpus Solidarności

Projekt realizowany z Europejskiego Korpusu Solidarności z funduszy Unii Europejskiej.

Finansowane przez Unie EU