logo projektu aid4neets

AID4NEETs

Projekt ten ma na celu rozwijanie potencjału osób zajmujących się pracą z młodzieżą w zakresie lokalnych i europejskich działań wolontariackich z młodzieżą NEET (ang. not in employment, education or training). Dzięki wzajemnemu uczeniu się oraz wymianie doświadczeń uczestnicy odkryją innowacyjne metody, narzędzia i techniki pracy z młodzieżą w odniesieniu do procesu samodzielnego uczenia się i inicjowania działań w ramach wolontariatu lokalnego i europejskiego.

Numer referencyjny

2021-1-HU01-KA153-YOU-000019524

Okres trwania projektu

01.08.2021 – 31.07.2023

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • 10 dniowy kurs treningowy podczas którego uczestnicy dowiedzą się czym jest edukacja nieformalna oraz o jej wykorzystaniu w codziennym życiu,
  • wymiana doświadczeń między uczestnikami, wskazanie dobrych praktyk w działaniach, mająca na celu pobudzenie chęci i innowacyjności do tworzenia własnych projektów zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych
  • spotkania upowszechniające, które zostaną przeprowadzone przez uczestników projektu,

Co robimy podczas projektu:

  • wieczory kulturowe oraz spotkania międzynarodowe
  • wymiana doświadczeń, poglądów, dobrych praktyk, technik uczenia się oraz samokształcenia,
  • warsztaty rozwijające umiejętności zarządzania projektami, zasobami ludzkimi oraz kierowania procesami
  • szkolenia z technik tutoringu, prowadzenia działań oraz aktywizowania uczestników
  • rozwój kompetencji kluczowych do organizacji projektów lokalnych i międzynarodowych wspierających sytuacje młodzieży NEET poprzez wykorzystanie kreatywnych i innowacyjnych metod wzajemnego uczenia
  • promocja lokalnego i międzynarodowego wolontariatu, jako świadomego narzędzia rozwijającego społecznie, kulturowo i przedsiębiorczo

Do projektu zaangażowani są:

logo Diyarbakir

Kiskunfélegyháza Ifjúságáért Egyesület

Lider projektu

Węgry

Logo LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner projektu

Polska

logo Diyarbakir

ASOCIATIA SICFESZT EGYESULET

Partner projektu

Rumunia

logo Diyarbakir

Elios

Partner projektu

Włochy

logo Diyarbakir

Youth Dynamics

Partner projektu

Cypr

logo Diyarbakir

İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ

Partner projektu

Turcja

Logo VSI INOVACIJU BIURAS Litwa

VSI INOVACIJU BIURAS

Partner projektu

Litwa

Logo LEVEL UP

ASSOCIACAO CHECK-IN

Partner projektu

Portugalia

logo Diyarbakir

Región bez hraníc

Partner projektu

Słowacja

logo Diyarbakir

SIRIUS

Partner projektu

Finlandia

Logo KINONIKI SINETAIRISTIKI EPICHERISIELLINIKI SYMMETOCHI NEON Grecja

KINONIKI SINETAIRISTIKI EPICHERISIELLINIKI SYMMETOCHI NEON

Partner projektu

Grecja

logo erasmus+

Projekt jest realizowany i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+