Logo Advocacy for you(th) białe tło

Advocacy for you(th)!

Projekt powstał w celu szkolenia osób pracujących z młodzieżą w zakresie korzystania z technik teatralnych, takich jak Teatr Stanisławskiego (teatr psychologiczny), metod teatru improwizacji i metod pantomimy, aby wspierać radzenie sobie z potrzebami młodzieży z mniejszości, w tym migrantów i uchodźców.

Numer referencyjny

2022-1-CZ01-KA153-YOU-000071298

Okres trwania projektu

1.06.2022 – 30.11.2023

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • poznanie technik teatralnych, które później będą wykorzystane w pracy z młodzieżą ze środowisk mniejszościowych, uchodźców i imigrantów,
  • warsztaty upowszechniające, które zostaną przeprowadzone przez uczestników projektu,
  • wieczory kulturowe, które wpłyną na poznanie zwyczajów oraz jedzenia z danego kraju.

 

Co robimy podczas projektu:

  • “Burze mózgów” na temat problemów, z którymi borykają się osoby biorące udział w projekcie, w trakcie codziennej pracy z młodzieżą ze środowisk mniejszościowych, uchodźców i imigrantów,
  • zbieranie pomysłów i technik artystycznych, które pomogą wyrazić problem w języku aktywisty, dzielenie się kampaniami ze specjalnymi odbiorcami docelowymi,
  • rozwijamy umiejętności komunikacyjne, uczymy się współpracy oraz promujemy odpowiedzialność, sprawiedliwość i solidarność.

 

Cele projektu:

  • wykorzystywanie technik teatralnych do budowania zespołu, rozwijania umiejętności komunikacyjnych i kreatywności w celu wzmocnienia i wspierania ekspresji młodych osób ze środowisk mniejszościowych, uchodźców i imigrantów,
  • pogłębienie zrozumienia różnic kulturowych i rasizmu instytucjonalnego,
  • wyposażenie uczestników w umiejętności i wiedzę na temach konkretnych technik teatralnych.

 

Logo Youthist Off Havirov Czechy

Youth Bridges Budapest

Lider projektu

Czechy

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner projektu

Łódź, Polska

Logo Asociatia Pentru Inovatie In Educatia Adultilor Rumunia

Asociatia Pentru Inovatie In Educatia Adultilor

Partner projektu

Rumunia

Logo Associacao CHECK-IN Portugalia

Associacao CHECK-IN - cooperacao e desenvolvimento

Partner projektu

Portugalia

Logo Avatud Ühiskond MTÜ Estonia

Avatud Ühiskond MTÜ

Partner projektu

Estonia

Logo The Starry Start of Talents Foundation Bułgaria

The Starry Start of Talents Foundation

Partner projektu

Bułgaria

Logo KINONIKI SINETAIRISTIKI EPICHERISIELLINIKI SYMMETOCHI NEON Grecja

KINONIKI SINETAIRISTIKI EPICHERISIELLINIKI SYMMETOCHI NEON

Partner projektu

Grecja

Logo Millennium Peacemakers Holandia

Millennium Peacemakers

Partner projektu

Holandia

Logo İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ Turcja

İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ

Partner projektu

Turcja

Logo VSI INOVACIJU BIURAS Litwa

VSI INOVACIJU BIURAS

Partner projektu

Litwa

Logo YOPA - FIATALOK AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTELÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Węgry

YOPA - FIATALOK AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVÉTELÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Partner projektu

Węgry

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

Projekt jest dofinansowany i realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.