19 kwietnia, 2023

Rodzaje niepełnosprawności - wózek inwalidzki na ulicy

Niepełnosprawność to jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów w dzisiejszym świecie. Chociaż coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z problemów, jakie spotykają osoby niepełnosprawne, to wciąż wiele osób uważa, że niepełnosprawność jest jedynie fizyczną przeszkodą. Nic bardziej mylnego – niepełnosprawność ma wiele form i często jest niewidoczna dla oczu.

Rodzaje niepełnosprawności

Możemy wyróżnić kilka rodzajów niepełnosprawności np.:

  • Fizyczna

Jednym z najczęstszych typów jest niepełnosprawność fizyczna. Ludzie z niepełnosprawnościami fizycznymi mają ograniczoną zdolność do wykonywania pewnych działań fizycznych, takich jak chodzenie, bieganie czy podnoszenie przedmiotów. Niepełnosprawność fizyczna może wynikać z urazu, choroby lub uwarunkowań genetycznych. Jednak nie wszyscy z niepełnosprawnościami fizycznymi korzystają z wózków inwalidzkich lub kul – niektórzy z nich używają protez, a inni radzą sobie dzięki rehabilitacji i terapii.

  • Intelektualna

Kolejnym typem jest niepełnosprawność intelektualna. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają trudności z uczeniem się i przyswajaniem informacji. Niektóre z nich mogą mieć trudności z komunikacją i porozumiewaniem się z innymi. Jednak wielu przedstawicieli tej grupy jest bardzo utalentowanych w różnych dziedzinach, takich jak sztuka, muzyka czy matematyka.

  • Emocjonalna/psychiczna

Niepełnosprawność może być również emocjonalna lub psychiczna. Takie osoby mogą mieć problemy związane z kontrolowaniem emocji i myśli. Często doświadczają objawów depresji, lęku i innych zaburzeń psychicznych. Pomimo tego, często przejawiają się dużą kreatywnością, nieszablonowym spojrzeniem na świat, co pozwala im na rozwijanie się w różnych dziedzinach życia.

  • Sensoryczna

Inną formą niepełnosprawności jest niepełnosprawność sensoryczna. Osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi – niewidomi, niesłyszący i osoby z zaburzeniami równowagi, mają trudności z odbieraniem bodźców z otoczenia. Wwiele osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi rozwija inne zmysły, aby zrekompensować brak jednego zmysłu. Na przykład osoby niewidome często mają lepiej rozwinięty słuch, dotyk i węch, a osoby niesłyszące mają zazwyczaj lepiej rozwiniętą wzrokową percepcję przestrzenną.

  •  Ukryta

Jedną z najbardziej niedocenianych form niepełnosprawności jest niepełnosprawność ukryta. Osoby z niepełnosprawnościami ukrytymi mają trudności z funkcjonowaniem w codziennym życiu. Dotyczy to ludzi, którzy borykają się z  chorobami autoimmunologicznymi np. choroba Hashimoto, choroba trzewna, a także schorzenia neurologiczne np. Parkinson, Alzheimer. Osoby z niepełnosprawnościami ukrytymi często borykają się z brakiem zrozumienia i empatii ze strony społeczeństwa, ponieważ ich niepełnosprawność nie jest widoczna dla innych.

Ważne jest, aby zrozumieć, że niepełnosprawność jest znacznie bardziej skomplikowanym problemem niż tylko fizyczne lub sensoryczne ograniczenia. Osoby z niepełnosprawnościami mają swoje unikalne talenty, umiejętności i perspektywy, które przyczyniają się do bogactwa różnorodności naszego społeczeństwa. Dlatego tak ważne jest, abyśmy jako społeczeństwo zapewnili równość szans i godność dla wszystkich osób niepełnosprawnych.

 Jak możemy pomóc?

Po pierwsze, musimy zrozumieć różnorodność form niepełnosprawności i nauczyć się, jak je rozpoznawać i jak im pomóc. Należy zwrócić uwagę na dostępność budynków i transportu publicznego, tak aby osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi miały łatwiejszy dostęp do usług i zasobów. Powinniśmy również wspierać programy i organizacje, które pomagają osobom z niepełnosprawnościami w zdobyciu wykształcenia, zatrudnienia i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie. Niepełnosprawność nie jest jednowymiarowym problemem i wymaga wsparcia na wielu poziomach. Musimy zacząć od zrozumienia różnych form niepełnosprawności i podjęcia działań na rzecz zapewnienia godności i równości szans dla wszystkich osób niepełnosprawnych. Dlatego, aby stworzyć bardziej sprawiedliwe i zrównoważone społeczeństwo, musimy zacząć od uznania, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

Chcąc lepiej zrozumieć codzienność osób z niepełnosprawnościami, LEVEL UP podjęło się wzięcia udziału w projekcie Najważniejsze dla oczu. Podczas organizowanych warsztatów i aktywności, uczestnicy mogli zapoznać się z doświadczeniami osób niepełnosprawnych, aby lepiej zrozumieć ich perspektywę. Ponadto mieli oni szansę wziąć udział w interesujących warsztatach i aktywnościach, jak np. kolacja w ciemności.

Autorka: Jowita Raczkowska

Korekta: Kinga Terech

Źródła:

1. http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/203749