Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu

Czas trwania projektu: 1/04/2021 – 30/03/2022

O dojrzałości moralnej naszego społeczeństwa świadczy stosunek do tych środowisk społecznych, które określa się jako najsłabsze, a więc takie, które z różnych powodów znajdując się na obrzeżach życia społecznego. Każde społeczeństwo tworzone jest przez niezwykle różnorodnych ludzi. Każdy z nas charakteryzuje się indywidualnym rysem, posiada inne talenty i zdolności, ale także odmienne ograniczenia. Co istotne, nie wszystkie nasze cechy są widoczne dla innych. Niejednokrotnie, to, co w każdym z nas najcenniejsze, jest niemożliwe do odkrycia bez bliższego kontaktu z drugą osobą, dania sobie szansy na jej poznanie i zrozumienie. 

Osoby z niepełnosprawnościami zbyt często oceniane są jednak jedynie przez pryzmat trudności, z jakimi się zmagają. Owa niepełnosprawność, mogąca występować pod postacią zaburzeń ruchowych, deficytów intelektualnych czy ograniczeń w funkcjonowaniu narządów zmysłów, determinuje sposób, w jaki postrzega je pozostała część społeczeństwa. Uważamy, że takie zachowanie jest niewłaściwe, a na dodatek krzywdzące dla obu grup. Po pierwsze, dla osób z niepełnosprawnością, wobec których jest to pewna forma dyskryminacji, która hamuje ich całościowy rozwój oraz udział w życiu społecznym danego kraju. Sytuacja ta jest jednak także szkodliwa dla osób pełnosprawnych, które poprzez takie zachowania odbierają sobie szanse na poznanie innych ludzi i nawiązanie z nimi wartościowych relacji.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

Warsztaty z podstaw Języka Migowego oraz spotkanie z tłumaczem PJM i osobą niepełnosprawną

Kolacja w ciemności połączona ze spotkaniem z osobą niewidomą

Seans filmowy z audiodescrypcją

Spotkanie z pracownikami oraz warsztaty z podopiecznymi

Warsztaty z malowania ustami i spotkanie z osobą niepełnosprawną

Spotkanie z członkami drużyny Amp Futbol Łódź i organizacja aktywności sportowych