20 stycznia, 2024

Kompetencje cyfrowe osób starszych; osoby starsze używające laptopów

Umiejętność świadomego i bezpiecznego wykorzystywania technologii to dzisiaj jeden z kluczowych elementów aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie. Nie trzeba jednak wykonywać badań czy zagłębiać się w statystyki (choć w niniejszym artykule tym także się przyjrzymy), by zauważyć, że grupą najbardziej narażoną na wykluczenie z powodu jej braku są seniorzy. Sprawdź, jak mają się kompetencje cyfrowe osób starszych, i jak możesz przyczynić się do ich rozwoju.

Dane dotyczące kompetencji cyfrowych osób starszych

Już od wielu lat podejmowane są działania, mające na celu minimalizowanie wykluczenia seniorów, w tym także ich e-marginalizacji. Jedną z organizacji, które za cel obrały sobie wspieranie gospodarki cyfrowej w Polsce, jest Fundacja DigitalPoland. Co roku na stronie internetowej instytucji umieszczany jest raport dotyczący kompetencji cyfrowych Polaków, ich spojrzenia na technologię i wyzwania stojące przed nami jako społeczeństwem.

Najnowsza, 5. edycja raportu z roku 2023 poświęcona została sztucznej inteligencji, która niemało namieszała przez ostatnie miesiące we wszystkich dziedzinach życia. Jak wyglądają w dokumencie dane dotyczące kompetencji cyfrowych seniorów?

  • Według 33% badanych seniorów brak kompetencji cyfrowych jest wciąż wyzwaniem dla polskiego społeczeństwa.
  • Według 37% badanych osób starszych korzystanie z nowych technologii i internetu jest zbyt skomplikowane. (Warto podkreślić, że w 2022 r. odsetek ten wynosił 35%).

Osoby starsze mimo wszystko chętnie korzystają z nowinek technologicznych (71%) oraz potwierdzają, że nowe technologie ułatwiają im życie (88%). Okazuje się więc, że seniorzy są chętni do stosowania rozwiązań cyfrowych w codziennym życiu, a czynnikiem, który ich od tego powstrzymuje, jest właśnie brak niezbędnych umiejętności. Jak więc możesz przyczynić się do rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych?

Jak pomóc osobom starszym w rozwoju umiejętności cyfrowych?

Zdecydowanie nie jest to proste zadanie. Warto mieć na uwadze, że nie wszyscy seniorzy są jednakowo chętni do wdrażania nowych technologii do swojego życia. Instrukcje im przekazywane powinny być więc proste i czytelne, by nie zniechęcić ich do podjęcia próby „pójścia z duchem czasu”. Jeśli czujesz w sobie duszę społecznika, możesz spróbować organizować spotkania grupowe dla osób starszych w Twojej okolicy. Będą one świetną okazją do dzielenia się doświadczeniami i wspólnego rozwijania umiejętności, takich jak piśmienność cyfrowa.

Jeśli jednak zależy Ci głównie na wsparciu osób bliskich, oprócz codziennych wskazówek, świetnym rozwiązaniem może okazać się „Nowoczesny Senior – przewodnik po cyfrowym świecie”. W przystępny sposób przedstawia on wszystko, co pozwoli osobom starszym na sprawne funkcjonowanie w dzisiejszym społeczeństwie.

Zwiększanie umiejętności seniorów do korzystania z nowinek technologicznych to nie tylko minimalizowanie ryzyka ich wykluczenia społecznego. To także krok w stronę budowania mostów pokoleniowych i spójnego społeczeństwa przyszłości.

 

Źródła:

  1.       Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0? Edycja 2023 https://digitalpoland.org/publikacje/pobierz?id=361d97e9-ca5e-4614-afd9-d9d506c66033
  2.       Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0? Edycja 2022 https://digitalpoland.org/publikacje/pobierz?id=602693cf-262c-4f2a-bfa3-9f91cfaffd3c
  3.       „Nowoczesny Senior, edycja 2023 – przewodnik po cyfrowym świecie” https://digitalpoland.org/publikacje/pobierz?id=1ffa181e-7bee-424a-9b69-54c38ddb9d6d

 

Autorka: Aleksandra Dębska