What’s on your plate?

What's in your plate?-logo projektu

Numer referencyjny projektu

2022-1-SI02-KA151-YOU-000056146

Czas trwania projektu

01.06.2022 – 31.05.2024

Głównym celem projektu „What’s on your plate?”, jest wymiana osób z różnych krajów w celu ich zintegrowania oraz pokazania podobieństw i różnic pomiędzy kulturami poszczególnych państw przez pryzmat samego jedzenia i nie tylko. Celem projektu jest podnoszenie świadomości o różnicach oraz potrzebie integrowania niezależnie od różnic w kulturze.

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • Zorganizowanie wymiany dla uczestników z 4 krajów obejmującej aktywności takie jak integracja grupy, wieczory kulturowe, zajęcia oscylujące wokół tematu jedzenia
  • Wspomnienia po mobilności zamieszczone na stronie levelupngo.com 

Wydarzenia upowszechniające po mobilności, na których podzielimy się z lokalną społecznością wiedzą zdobytą podczas wymiany

Co robimy podczas projektu (What’s on your plate):

  •  poznawanie kultury różnych państw od kuchni
  • nauka o lokalnych potrawach różnych krajów
  • wspólne gotowanie
  • rozwijanie współpracy

Do projektu zaangażowani są:

Mladinski Center Idrija-logo

Mladinski Center Idrija

Lider projektu, Słowenia

Logo Level Up

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner projektu, Polska

ATIC-logo

A.T.I.C. - Asociatia Tinerilor Cu Initiativa Civica

Partner projektu, Rumunia

Sytev-logo

Sytev

Partner projektu, Słowacja

G.O.D-logo

Global Organisazation for development

Partner projektu, Bułgaria

Horizon Resource Network-logo

Horizon Resource Network

Partner projektu, Niemcy

Rota Jovem-logo

Rota Jovem

Partner projektu, Portugalia

Walktogether-Bułgaria

Association Walktogether

Partner projektu, Bułgaria

Altum-Logo

Altum

Partner projektu, Litwa

mladi!nfo-logo

mladi!nfo

Partner projektu, Czechy

Erasmus+ logo

Projekt What’s on your plate? realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.