STAY OFFLINE IN THE XXI CENTURY

Celem projektu jest rozwój samoświadomości uczestników co do umiejętnego korzystania z mediów społecznościowych i zasobów wirtualnych. Projekt skupiony został wokół tematyki dotyczącej uzależnienia od social mediów oraz nauki efektywnego wykorzystywania ich możliwości poprzez zwiększenie wiedzy z dziedzin dotyczących mediów społecznościowych i technologii cyfrowych. Projekt odbędzie się w Serbii (Ada) w dniach od 6 do 16 maja 2022 roku. Udział w projekcie weźmie 7 uczestników z Polski.

Okres trwania projektu

01.02.2022-31.08.2022

Nr referencyjny

 2021-2-HU01-KA152-YOU-000040483

Działania, które realizujemy

  • Zwiększenie umiejętności miękkich wśród 42 uczestników wymiany 
  • Przedstawienie i poszukiwanie alternatyw w korzystaniu z zasobów cyfrowych 
  • Rozwój sposobu myślenia na tematy dotyczące spędzania wolnego czasu, zarówno samotnie jak i w grupie 
  • Zwiększenie świadomości dotyczącej organizowania czasu wolnego 
  • Nauka korzystania z nowoczesnych technologii w sposób, który zapewni korzyści zarówno na płaszczyźnie osobistej jak i zawodowej 

Co robimy podczas projektu:

  • Uczymy efektywnego i świadomego korzystania z mediów społecznościowych oraz ich roli we współczesnym świecie 
  • Rozwijamy umiejętności wpisujące się w katalog kompetencji miękkich: kreatywność, umiejętność krytycznego myślenia i zdolności komunikacyjne
  • Tworzymy forum dla rozwoju międzynarodowych znajomości
Stowarzyszenie LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner

Polska

Gyermek-Mosoly Gyermek és Ifjúsági Egyesület

Gyermek-Mosoly Gyermek és Ifjúsági Egyesület

Applicant organization

Węgry

Spolek ActiTmel.cz

Spolek ActiTmel.cz

Partner

Czechy

Asociatia Prisma

Asociatia Prisma

Partner

Rumunia

Youth Senate Bulgaria

Youth Senate Bulgaria

Partner

Bułgaria

Udruženje Pronađi Osmeh

Udruženje Pronađi Osmeh

Organizacja przyjmująca

Serbia

logo erasmus+

Projekt jest dofinansowany i realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.