Odważni i bezpieczni

Projekt ma na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci do 12 roku życia oraz seniorów 55+, którzy są grupami najbardziej narażonymi na różnego rodzaju przestępstwa i nadużycia. Skierowany jest do dzieci i dorosłych mieszkających w Łowiczu i okolicach.

Serdeczne podziękowania za współpracę dla: KravMaga Mazowsze, Ośrodka Kultury w Zdunach, Klubu Seniora „Radość” z Łowicza, Stowarzyszenia „Łączy nas Łowicz”, Akademii Sportu z Łowicza.

Okres trwania projektu

1.09.2020 – 31.08.2021

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

1) zajęcia z samoobrony
2) zajęcia z cyberbezpieczeństwa
3) warsztaty pierwszej pomocy
4) bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej

Warsztaty pierwszej pomocy dla dzieci z Jamna, Wygody, Dąbkowic Dolnych i Niedźwiady

Warsztaty cyberbezpieczeństwa dla dzieci z Jamna, Wygody, Dąbkowic Dolnych i Niedźwiady

Warsztaty BHP dla dzieci z Jamna, Wygody, Dąbkowic Dolnych i Niedźwiady

Zajęcia pierwszej pomocy dla seniorów ze Zdun

Zajęcia z cyberbezpieczeństwa dla seniorów z Łowicza

Zajęcia z samoobrony dla przedszkolaków z Rybna i Łowicza

Zajęcia z cyberbezpieczeństwa dla przedszkolaków z Łowicza i Rybna

Zajęcia BHP dla seniorów z Łowicza i Zdun

Zajęcia samoobrony dla seniorów ze Zdun

Zajęcia BHP dla przedszkolaków z Rybna

Projekt jest finansowany przez Fundację PZU.