logo projektu

Mental health through nature and community

W ramach projektu zostanie zorganizowana wymiana młodzieżowa w niewielkiej wsi Liptod na Węgrzech. Temat wymiany będzie skupiał się wokół zdrowia psychicznego młodych ludzi oraz tego, jak kontakt z naturą oraz społeczność, w której się funkcjonuje, mogą mieć na nie wpływ. W wymianie weźmie udział młodzież w wieku 15-17 lat z 6 krajów, a aktywności w jej trakcie będą opierać się na metodach edukacji pozaformalnej. Spora część z nich odbywać będzie się na świeżym powietrzu.

Numer referencyjny

2022-1-HU01-KA151-YOU-000065083

Okres trwania projektu

01.06.2022 – 31.05.2024

Działania, które zostaną podjęte w projekcie:

  • wymiana młodzieżowa, w trakcie której uczestnicy zgłębią temat zdrowia psychicznego
  • wizyta przygotowawcza w Budapeszcie, w trakcie której liderzy grup poznają pozostałych liderów, dopracują wspólnie plan wymiany oraz przygotują się do niej

Co robimy podczas projektu:

  • poznajemy uczestników z innych krajów oraz ich kultury
  • bierzemy udział w team-buildingach i wieczorkach międzykulturowych
  • dowiadujemy się więcej nt. roli zdrowia psychicznego i tego, jak różne czynniki mogą na nie wpływać 
  • bierzemy udział w różnych warsztatach i symulacjach

 

Federation of Children's and Youth Municipal Councils

Lider projektu

Węgry

logo Stowarzyszenia LEVEL UP

Stowarzyszenie LEVEL UP

Partner

Polska

Partner projektu

Association Walktogether

Partner

Bułgaria

Partner projektu

Brno for you

Partner

Czechy

Partner projektu

Horizon Resource Network

Partner

Niemcy

Partner projektu

Associazione EUROPALMENTE

Partner

Włochy

Logo Europejskiego Korpusu Solidarności

Projekt jest dofinansowany i realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.